Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Professorat 2021-2022

Assignatures obligatòries

Geologia i Geofísica avançades

 

Sísmica de reflexió: Processat i interpretació

 

Anàlisi integrat d’un anàleg real de conca i reservori

 

Assignatures optatives

Geologia de reservoris

 

Diagènesi

 

Anàlisi de conques

 

Sistemes petrolers

 

Sedimentologia clàstica

 

Sedimentologia carbonàtica

 

Geologia estructural

 

Modelització 3D geològica i de reservoris

 

Arquitectura de conques

 

Dinàmica litosfèrica

 

Caracterització geofísica i monitorització de reservoris

 

Anàlisi de diagrafies de sondeig i petrofísica

 

Anàlisi de dades geofísiques

 

Geofísica superficial

 

Adquisició en el camp de dades geofísiques

Treball Final de Màster

Comparteix-ho: