Premis extraordinaris de màster

Opten al premi tots els estudiants amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment, que hagi finalitzat els estudis en qualsevol de les convocatòries establertes per al curs acadèmic corresponent, amb independència de l’any en què els hagi iniciat, i que hagi abonat els drets per a l’expedició del títol.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

Convocatòria

Sol·licitud

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: