Sol·licitud avaluació única

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.6 de la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora, que li retornarà una còpia.

Terminis per presentar la sol·licitud per al curs 2023-2024

Grau Ciències del Mar:

Assignatures de 1r semestre i anuals - Del 18 de setembre al 9 d'octubre de 2023
Assignatures de 2n semestre - Del 5 al 26 de febrer de 2024

 

Grau Geologia:

Assignatures de 1r semestre i anuals - Del 12 de setembre al 3 d'octubre de 2023
Assignatures de 2n semestre - Del 5 al 26 de febrer de 2024