Sol·licitud avaluació única

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.6 de la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora, que li retornarà una còpia.

Terminis per presentar la sol·licitud per al curs 2022-2023

Assignatures de 1r semestre i anuals - fins al dia 21 d'octubre de 2022
Assignatures de 2n semestre - fins al dia 10 de març de 2023