Certificat substitutori del títol

El certificat substitutori del títol conté la mateixa informació que figura al títol. El fet que estigui signat pel degà o la degana, en possibilita la legalització i afavoreix l’eficàcia del resguard davant dels organismes on s’ha de justificar el títol.

La sol·licitud d’aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional.

La sol·licitud s'ha de realitzar presencialment a la Secretaria de la facultat.

Una vegada expedit el document, s'haurà de demanar cita previa (http://www.ub.edu/acad/noracad/legalitzacions.htm) a Gestió Acadèmica per legalitzar la signatura del degà o degana.

Comparteix-ho: