Reconeixement de crèdits

 • Reconeixement de crèdits

  El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona de la formació o experiència professional que figura a l'article 1 de les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, i que es computen en l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

  Sol·licitud 

  La sol·licitud de reconeixement / convalidació s'ha d'adreçar a la coordinació del màster i s'ha de presentar a la secretaria d'estudiants del centre.

  El pagament de les taxes per a la sol·licitud de reconeixement /convalidació s'ha de fer efectiu si així ho estableix el decret de la Generalitat que fixa els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

  Documentació  requerida 

  Consulteu l'apartat A1 de l'annex.

  Una vegada reconeguda l'activitat s'haurà de formalitzar la matrícula.

  Normativa 

  Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona

  Criteris complementaris a les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: