Pràctiques de màster

Màster Geologia i Geofísica de Reservoris

En el màster Geologia i Geofísica de Reservoris no hi ha programades pràctiques curriculars en el seu pla d'estudis.

Es poden fer pràctiques extracurriculars, que no consten a l’expedient de l’alumne però poden constar al suplement europeu del títol segons contempli la normativa vigent. Trobareu la informació a Pràctiques en Empresa de la web de la facultat.

També es poden fer estades de pràctiques dins del programa Erasmus+

En el màster Recursos Minerals i Riscos Geològics no hi ha programades pràctiques curriculars.

Les Pràctiques Externes són curriculars i són un dels aspectes essencials del vessant formatiu professional del Màster de Ciència i Gestió de l’Aigua. Es tracta de dues assignatures obligatòries, una a primer curs i l’altra a segon, de 6 crèdits ECTS cadascuna. Durant aquestes pràctiques, cada alumne o alumna a realitza anualment una estada de 125 hores (ampliable a 750 hores no curriculars) a una empresa, administració o centre de recerca, amb el qual la Universitat de Barcelona signa prèviament un conveni. Les pràctiques es realitzen sota la tutela d’un tutor o tutora a a l’empresa i un tutor o tutora a a la Universitat de Barcelona. A l’inici de les pràctiques, l’alumne o alumna a, amb el suport del tutor o tutora a, elabora un Pla de Treball on especifica les tasques que realitzarà durant l’estada, i al final en presenta els resultats. S’avaluen les assignatures en base a l’adequació i assoliment dels objectius establerts, així com també de la bona conducta i professionalitat de l’alumne o alumna a. Trobareu la informació a la secció de Pràctiques en Empresa de la web de la facultat.

En aquest document s'explica amb més detall el procediment per a pràctiques d'empresa. Aquesta informació és útil tant per a l'alumnat com per a les empreses que vulguin oferir pràctiques.

Llistat d’empreses (que han ofert o acollit estudiants recentment):

 • Laboratori Oliver Rodés
 • Litoclean
 • CUADLL
 • IDAEA-CSIC
 • Esolve
 • Inedit
 • Aigües del Prat
 • Aigües de Catalunya
 • Centre tecnològic BETA (Universitat de Vic)
 • ACSA
 • BLUENGIN
 • Observatori de l'Aigua de Terrassa
 • Terrassa Cicle de l'Aigua
 • SORIGUÉ
 • Agència Catalana de l'Aigua
 • Enginyers Sense Fronteres
 • Font Teix SA
 • Taigua
 • Simmar SL
 • Ilersap
 • Enufra
 • COPATE
 • EMATSA
 • CETAQUA
 • Aqualia
 • Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.
 • Fundació Bosch i Gimpera
 • Grupo Sice TyS

No hi ha programades pràctiques curriculars en el pla d'estudis del màster de Paleobiologia i Registre Fòssil..

Es poden fer pràctiques extracurriculars, que no consten a l’expedient de l’alumne/a però poden constar al suplement europeu del títol segons contempli la normativa vigent. Trobareu la informació a Pràctiques en Empresa de la web de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona:

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/practicas-en-empresas-1345673084384.html

També es poden fer estades de pràctiques dins del programa Erasmus+:

https://www.uab.cat/web/movilidad-internacional/itinerarios/-donde-te-gustaria-ir-de-intercambio-/erasmus-/-uab-exchange-programme-1345717364096.html