Sol·licitud títol de màster

Procediment de sol·licitud del títol online

Un cop tinguis totes les qualificacions a l’expedient, la Secretaria comprovarà que reuneixes els requisits per a l’obtenció del títol, i ja podràs demanar-lo. La sol·licitud s’ha de fer des de MonUB, apartat “Sol·licitud de títol”.  Per sol·licitar el títol és imprescindible que estiguis al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o d’anteriors.

En el moment de fer la sol·licitud, és molt important que comprovis i modifiquis, si escau, les teves dades personals i de document d’identitat, ja que el títol el generem a partir de les dades que valides. També caldrà especificar si vols rebre el resguard de la sol·licitud del títol amb signatura manuscrita, que hauràs de recollir a la Secretaria, o amb signatura electrònica en pdf (els estudiants estrangers cal que la demanin manuscrita si volen legalitzar el títol).  Si en el moment de fer la sol·licitud et dona algun error, cal que enviïs un correu-e a (masters.ciencies.terra@ub.edu) amb els errors detectats o bé trucar al següent telèfon: 934021337.

Després de completar la sol·licitud, s’ha d’abonar una taxa de 218,15€ (preu establert pel Decret de preus de la Generalitat) que es pot pagar amb targeta de crèdit o mitjançant un rebut que es fa efectiu a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banc de Santander.

 

Una vegada feta la sol·licitud i el pagament

1.-Si has autoritzat la consulta telemàtica de les teves dades, la Secretaria comprovarà que has fet la sol·licitud correctament i, després, rebràs el resguard del títol d’acord amb l’opció que hagis escollit.

2.-Si no has autoritzat la consulta telemàtica de les teves dades, t’hauràs de dirigir a la Secretaria  i portar la documentació que correspongui. Consulta els horaris d’atenció al públic.

El resguard del títol que se’t lliuri tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no s'hagi expedit. No obstant això, per tal que el resguard tingui efectes en altres països cal demanar el certificat substitutori del títol i legalitzar, posteriorment, el certificat (més informació).

 

LLiurament del títol

La Facultat t’avisarà per passar a recollir el títol quan aquest arribi al Centre. És important que durant aquest període la Facultat tingui el teu domicili actualitzat. El títol serà lliurat a la persona interessada o a una altra autoritzada amb poder notarial. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

Comparteix-ho: