Modificació de Matrícula

Informació General

 

Dins els terminis establerts anualment, els estudiants poden realitzar la supressió, el canvi o l'addició d'assignatures a la matrícula ja efectuada.

La modificació de matrícula ha de complir amb els requisits del Pla d'estudis i garantir l'acompliment del que estableixi la Normativa de Permanència. Heu de tenir en compte que, si heu sol·licitat la Beca General i feu una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la beca i el compliment dels requisits.

Si, com a conseqüència de la modificació de matrícula, l'estudiant ha d'efectuar un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Calendari primer semestre

Modificacions:         Canvi i/o anul·lació d’assignatures
                                   Matricular crèdits o assignatures reconegudes
                                   Matricular + 60 crèdits (amb resolució positiva)            

Període de modificació:      del  7  al  9 d’octubre  de  2020

 

Calendari segon semestre
Modificacions:          Canvi i/o anul·lació d’assignatures de segon semestre
                                   Matricular crèdits o assignatures reconegudes
                                   Matricular + 60 crèdits (amb resolució positiva)                   

Període de modificació:     del 26 al 28 de gener de 2021

La modificació de la matrícula podeu fer-la online a través del vostre espai personal a MonUB

També podeu fer-la presencialment a la Secretaria presentant la següent Sol·licitud (S2)

 

 

Un cop finalitzat el període de modificació establert pel Centre, i sempre que s’hagi abonat l’import de la matrícula, podeu sol·licitar la modificació de la matrícula ja efectuada per interès personal.  En aquest cas, no teniu dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que anul·leu, però no us repercutirà en l’increment del preu del crèdit en segones i successives matrícules.

Primer semestre: fins el 8 de novembre de 2020.

Segon semestre: fins el 6 de març de 2021.

Accés al tràmit

També podeu fer la modificació presencialment a la Secretaria presentant la següent Sol·licitud (S3)