Gasos, líquids criogènics i instal·lacions

Per a la compra de gasos i líquids criogènics, així com pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, la UB disposa d'un acord marc (Expedient 2021-178).

 

CPV DESCRIPCIÓ
24100000-5 GASOS
24111500-0 GASOS MEDICINALS
38420000-5 INSTRUMENTS DE MESURA DEL CABAL, NIVELL I PRESSIÓ DE LÍQUIDS I GASOS
42980000-9 GENERADORS DE GAS
45333000-0 TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ D'APARELLS DE GAS
50531200-8 SERVEIS DE MANTENIMENT D'APARELLS DE GAS
71631430-3 SERVEIS DE VERIFICACIÓ DE FUITES

 

 

Proveïdors homologats:

CODI SAP NOM NIF CORREU COMANDES
103006 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA A28016814 pedidobotellas.es@airliquide.com
103049 CARBUROS METALICOS SA A08015646 expediciones.ast@carburos.com
103217 LINDE GAS ESPAÑA SA A08007262 pedidoscallcenter@linde.com
102262 NIPPON GASES ESPAÑA SLU B28062339 pedidoscatalunya@nippongases.com

 

La compra dependrà del valor del producte o comanda i del material seleccionat.

Segons clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques:

S'entendrà a tots els efectes que totes les despeses que es puguin produir fins el lliurament dels productes estan incloses en aquells preus unitaris, en particular les despeses de transport, embalatge, neu carbònica i altres d'equivalents.

 

QUADRE RESUM - PROCEDIMENT DELS CONTRACTES BASATS
1. Comandes de productes i serveis d’import fins a 2.999 € (IVA exclòs)
a.- Quan el producte a adquirir està a la relació final de la llista de productes i serveis recurrents i/o d’ús més freqüent Comanda directa a un dels tres millors preus
b.- Per la resta de productes / serveis Demanar un mínim de 3 pressupostos.
2. Comandes d’import entre 3.000 i 14.999 € (IVA exclòs)
S’hauran de demanar ofertes a tots els proveïdors homologats.
3. Comandes a partir 15.000 € (IVA exclòs)
Es realitzarà una segona licitació amb tots els proveïdors homologats que es tramitarà des de l’Oficina de Contractació Administrativa.
Nota

Per tal d’evitar que les diferents unitats destinatàries facin només contractes basats d’acord amb el primer procediment dels descrits, limitant així la concurrència, es recomana que cada Unitat faci una previsió de totes les necessitats dels següents 12 mesos, procedint a efectuar un únic contracte basat a l’any, per tal d’obtenir millors preus.

Independentment de l’import, sempre que es consideri, es pot anar a una segona licitació. Caldrà contactar amb l’Oficina de Contractació Administrativa.

 

Més informació:

Enllaç a l'eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

Excel tres millors preus (Enllaç)

AM GASOS EXPEDIENT 2021-36
PROVEÏDORS HOMOLOGATS COMANDA MÍNIMA DTE VOLUM COMANDA DADES COMERCIALS
NIPPON GASES ESPAÑA SLU NO   Xoraia Burillo
619267128
soraya.burillo@nippongases.com
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA NO   Mireia Aguilà
609480593
mireia.aguila@airliquide.com
CARBUROS METALICOS SA NO >1.000€ = 0,5% Montserrat Albarracin
671510281
albarrm@carburos.com
LINDE GAS ESPAÑA SA NO   Sonia Torruella
687909410
sonia.torruella@linde.com

 

AM GASOS EXPEDIENT 2021-36
PROVEÏDORS HOMOLOGATS MILLORA TEMPS DE COMANDA MILLORA TEMPS RESPOSTA INCIDÈNCIES MILLORA TEMPS LLIURAMENT D'HELI LÍQUID WEB
NIPPON GASES ESPAÑA SLU 24H 24H 5 DIES HÀBILS WEB
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA 24H 24H 5 DIES HÀBILS WEB
CARBUROS METALICOS SA 24H 24H 8 DIES HÀBILS WEB
LINDE GAS ESPAÑA SA 24H 24H 5 DIES HÀBILS WEB

 

 

PROVEÏDORS NIF SAP CATÀLEG
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA A28016814 103006 Catàleg
CARBUROS METALICOS SA A08015646 103049 Catàleg
LINDE GAS ESPAÑA SA A08007262 103217 Catàleg
NIPPON GASES ESPAÑA SLU B28062339 102262 Catàleg

 

 

 • CÀRREGA REAL DE LES AMPOLLES

  REF. UB DESCRIPCIÓ UB A.  LIQUIDE C. METALICOS LINDE NIPPON
  AMG-A-001 Acetilé 2.6 B50 8 kg 6,50kg 8,00kg 8,00kg 7,00kg
  AMG-A-002 Aire sintètic  4.5 B50 10 m3 9,90m3 10,00m3 10,00m3 9,90m3
  AMG-A-003 Aire sintètic  4.8 B50 10 m3 9,90m3 10,00m3 10,00m3 9,90m3
  AMG-A-004 Aire sintètic 5.0 B50 10 m3 9,90m3 10,00m3 10,00m3 9,90m3
  AMG-A-005 Aire sintètic 5.0 B10 2 m3 2,00m3 2,00m3 2,00m3 1,98m3
  AMG-A-006 Aire respirable 5.0 B50 10 m3 9,90m3 10,00m3 10,00m3 9,90m3
  AMG-A-007 Aire sintètic Laboratori 5.2 B50 10 m3 9,90m3 10,00m3 10,00m3 9,90m3
  AMG-A-008 Argó 4.6 B10 2,1 m3 2,10m3 2,10m3 2,20m3 2,10m3
  AMG-A-009 Argó 5.0 B50 10,7 m3 10,50m3 10,70m3 10,70m3 10,50m3
  AMG-A-010 Argó 5.0  B10 2,1 m3 2,10m3 2,10m3 2,20m3 2,10m3
  AMG-A-011 Argó 5.0 ICP B50 10,7 m3 10,50m3 10,70m3 10,70m3 10,50m3
  AMG-A-012 Argó 5.2 B50 10,7 m3 10,50m3 10,70m3 10,70m3 10,50m3
  AMG-A-013 Argó 6.0 B50 10,7 m3 10,50m3 10,70m3 10,70m3 10,50m3
  AMG-A-014 Carbògen B50 10,6 m3 11,00m3 10,60m3 10,60m3 12,00m3
  AMG-A-015 Monòxid de Carboni 4.7 B40 7,8 kg 10,00kg 7,80kg 7,80kg 10,00kg
  AMG-A-016 Diòxid de Carboni 2.8 B50 37,5 kg 35,00kg 37,50kg 37,50kg 37,50kg
  AMG-A-017 Diòxid de Carboni 3.8 B50 37,5 kg 35,00kg 37,50kg 37,50kg 37,50kg
  AMG-A-018 Diòxid de carboni 4.5 B50 37,5 kg 35,00kg 37,50kg 37,50kg 37,50kg
  AMG-A-019 Diòxid de carboni 4.5 B30 20 kg 14,00kg 20,00kg 20,00kg 15,00kg
  AMG-A-020 Diòxid de Carboni 4.8 B50 37,5 kg 35,00kg 37,50kg 37,50kg 37,50kg
  AMG-A-021 Diòxid de carboni 5.3 B40 25 kg 35,00kg 25,00kg 25,00kg 37,50kg
  AMG-A-022 Diòxid de Carboni Industrial B50 37,5 kg 35,00kg 37,50kg 37,50kg 37,50kg
  AMG-A-023 Diòxid de carboni Pellets (Gel Sec)  Caixa 10  375 kg 375,00kg 375,00kg 375,00kg 375,00kg
  AMG-A-024 Diòxid de carboni Pellets (Gel Sec) 220 kg Arcó 220 kg 220,00kg 220,00kg 220,00kg 220,00kg
  AMG-A-025 Diòxid de carboni Sonda B50 37,5 kg 35,00kg 37,50kg 37,50kg 37,50kg
  AMG-A-026 Heli 5.0 B50 9,1 m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3
  AMG-A-027 Heli 5.0  B10 1,8 m3 1,80m3 1,80m3 1,90m3 1,82m3
  AMG-A-028 Heli 5.2 B50 9,1 m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3
  AMG-A-029 Heli 5.7 B50 9,1 m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3
  AMG-A-030 Heli 6.0 B50 9,1 m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3
  AMG-A-031 Heli 6.0  B10 1,8 m3 1,80m3 1,80m3 1,90m3 1,82m3
  AMG-A-032 Heli 6.7 B50 9,1 m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3 9,10m3
  AMG-A-033 Hidrògen  5.0 B50 8,9 m3 8,80m3 8,90m3 8,90m3 8,80m3
  AMG-A-034 Hidrògen  5.0 B10 1,8 m3 1,80m3 1,80m3 1,80m3 1,76m3
  AMG-A-035 Hidrogen 5.2 B50 8,9 m3 8,80m3 8,90m3 8,90m3 8,80m3
  AMG-A-036 Nitrogen 3.5 B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-037 Nitrogen 4.0 B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-038 Nitrogen 4.8 B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-039 Nitrògen 5.0 B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-040 Nitrògen 5.0 B10 1,9 m3 1,90m3 1,90m3 1,90m3 1,88m3
  AMG-A-041 Nitrògen 5.2 B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-042 Nitrògen 5.7 B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-043 Nitrògen 6.0 B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-044 Nitrògen Industrial  B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40
  AMG-A-045 Nitrògen Industrial  B10 1,9 m3 3,80m3 1,90m3 1,90m3 1,88m3
  AMG-A-046 Nitrogen Sec B50 9,5 m3 9,40m3 9,50m3 9,50m3 9,40m3
  AMG-A-047 Oxígen 4.5 B50 10,6 m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3
  AMG-A-048 Oxígen 4.5 B10 2,1 m3 2,10m3 2,10m3 2,10m3 2,12m3
  AMG-A-049 Oxígen 5.0 B10 2,1 m3 2,10m3 2,10m3 2,10m3 2,12m3
  AMG-A-050 Oxígen 5.0  B50 10,6 m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3
  AMG-A-051 Oxígen 6.0 B50 10,6 m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3
  AMG-A-052 Oxigen Industrial B50 10,6 m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3
  AMG-A-053 Oxigen Medicinal 2.5 B50 10,6 m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3 10,60m3
  AMG-A-054 Oxigen Medicinal 2.5 B10 2,1 m3 2,10m3 2,10m3 2,10m3 2,12m3
  AMG-A-055 Metà 55 B50 9,4 m3 12,60m3 9,40m3 12,60m3 12,50m3
  AMG-A-056 Metà 35 B50 9,4 m3 12,60m3 9,40m3 12,60m3 12,50m3
  AMG-A-057 N2 95% + H2 5%  B50 9,4 m3 7,50m3 9,40m3 9,40m3 9,40m3
  AMG-A-058 Neó  5.0 B50 9,4 m3 9,40m3 9,40m3 9,40m3 7,50m3
  AMG-A-059 Hidrogen 2% + Argó 98% B50 9,1 m3 10,60m3 9,10m3 10,50m3 10,40m3
  AMG-A-060 Metà 5%-Argó B50 20 litre 10,50Litre 20,00Litre 20,00Litre 7,50Litre
  AMG-A-061 Diòxid de sofre 2.3 B10 2 m3 2,00m3 2,00m3 2,00m3 12,10m3
  AMG-A-062 Argó + Diòxid de carboni 2.2 B50 9,5 m3 10,50m3 9,50m3 9,50m3 9,50m3
  AMG-A-063 Nitrògen+Diòxid de carboni 2.2 B50 9,5 m3 10,50m3 9,50m3 9,50m3 9,50m3

 

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.