Sol·licitud d'avaluació única

Informació general

El sistema d’avaluació dels graus a la Universitat de Barcelona és l’avaluació continuada. Els estudiants que ho sol·licitin expressament, però, poden acollir-se a un sistema d’avaluació única. Cal tenir en compte les següents indicacions:

  • No es pot demanar avaluació única per a les assignatures de Treball de fi de grau i Practiques externes per raó de les seves característiques.

  • Indiqueu correctament el grup al que esteu matriculats de l’assignatura per la qual demaneu avaluació única. En cas de dubte consulteu el vostre expedient a l'espai personal.

  • Atesa la singularitat dels grups orientats (ensenyament de Dret), els estudiants han de seguir obligatòriament el règim d’avaluació única, per tant, no cal que facin la sol·licitud.

  • Termini per sol·licitar l'avaluació única per a assignatures del primer semestre: des de les 9:00 del 10 d’octubre de 2022, fins a les 23:00 del 31 d’octubre.

 

Formulari de sol·licitud 

 

  • En el grau de Gestió i Administració Pública, el termini de sol·licitud d’avaluació única de les assignatures optatives de la segona meitat del primer semestre serà el 12 de desembre 2022. Les peticions s’han d’adreçar directament al professorat.

  • Termini per sol·licitar l'avaluació única per a assignatures del segon semestre: del 13 al 24 de març de 2023.

 

Formulari de sol·licitud (tancat)

 

  • En el grau de Gestió i Administració Pública, el termini de sol·licitud d’avaluació única de les assignatures optatives de la segona meitat del segon semestre serà el 12 de maig 2023. Les peticions s’han d’adreçar directament al professorat.