Sol·licitud d'avaluació única

Informació general

El sistema d’avaluació dels graus a la Universitat de Barcelona és l’avaluació continuada. Els estudiants que ho sol·licitin expressament, però, poden acollir-se a un sistema d’avaluació única. Cal tenir en compte les següents indicacions:

  • No es pot demanar avaluació única per a les assignatures de Treball de fi de grau i Practiques externes per raó de les seves característiques.

  • Indiqueu correctament el grup al que esteu matriculats de l’assignatura per la qual demaneu avaluació única. En cas de dubte consulteu el vostre expedient a l'espai personal.

  • Atesa la singularitat dels grups orientats (ensenyament de Dret), els estudiants han de seguir obligatòriament el règim d’avaluació única, per tant, no cal que facin la sol·licitud.

  • Termini per sol·licitar l'avaluació única per a assignatures del primer semestre: des de les 9:00 del 23 d’octubre, fins a les 23:00 del 31 d’octubre de 2023.

 

Formulari de sol·licitud (tancat)

 

  • En el grau en Gestió i Administració Pública, en el cas de les assignatures optatives "compactades": de la primera meitat del semestre, la sol·licitud d'avaluació única es farà del 9 al 16 d'octubre de 2023. De la segona meitat del semestre, la sol·licitud d'avaluació única es farà del 2 a 9 de desembre de 2023.  En tots dos casos, les peticions s’hauran d’adreçat directament al professorat.

  • Termini per sol·licitar l'avaluació única per a assignatures del segon semestre: des de les 9:00 del dia 26 de febrer fins a les 23:00 del dia 15 de març de 2024.

 

Formulari de sol·licitud 

 

  • En el grau en Gestió i Administració Pública, en el cas de les assignatures optatives "compactades": de la primera meitat del semestre, la sol·licitud d'avaluació única es farà del 4 al 8 de març de 2024. De la segona meitat del semestre, la sol·licitud d'avaluació única es farà del 6 al 10 de maig de 2024. En tots dos casos, les peticions s’hauran d’adreçat directament al professorat.