Informació matrícula de 2n a 4t

Automatrícula curs 2024-2025

Dia de matrícula: 4 i 5 de setembre de 2024, de 9.00 a 23.59 h
Hora: consulteu el dia i l'hora de matrícula que teniu assignats a través del vostre espai de MónUB, a l'apartat d'automatrícula (a partir del 12 de juliol de 2024).
 

Criteris d’ordre de matrícula

L’ordre de matrícula s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta nota es calcula tenint en compte les assignatures superades fins al primer semestre del curs actual. En cas d'empat s'utilitzarà el cognom: es començarà per la lletra que hagi sortit en el sorteig que fa cada any la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al curs 2024-2025 es començarà per la lletra U.

 

Publicació del llistat provisional matrícula - 3 de juny de 2024  llistat 
en cas de no aparèixer al llistat i tenir intenció de formalitzar matrícula el curs 2024-2025 s'ha d'enviar el formulari de sol·licitud d'incorporació al llistat de matrícula abans del 30 de juny de 2024

Simulador del preu de la matrícula 

Comparteix-ho: