Matrícula condicional com a becari

La matrícula condicional obliga a pagar les taxes i serveis acadèmics, i si s'escau, els crèdits reconeguts, convalidats i de les assignatures repetides.

Requisits per l'establiment de matrícula condicional com a becari/ària, sol·licitar-la amb anterioritat a la matrícula

 

Més informació Beques i Ajuts: Graus