Matrícula condicional com a becari

Matrícula condicional com a becari

La matrícula condicional obliga a pagar les taxes i serveis acadèmics, i si s'escau, els crèdits reconeguts, convalidats i de les assignatures repetides.

Requisits per l'establiment de matrícula condicional com a becari/ària, sol·licitar amb anterioritat a la matrícula

- Acreditació econòmica, el resultat de l'acreditació ha de ser positiu. Els estudiants becaris del curs anterior no cal que demanin l'acreditació econòmica.

- Beca General.

- Beca Equitat

 

Més informació Beques i Ajuts: Graus

Preguntes freqüents de Beques

Per poder poder formalitzar la matrícula condicional com a becari/ària, és necessari tenir la resolució positiva de l'acreditació econòmica.

És obligatori demanar, un cop obertes les convocatòries, la Beca General i la Beca Equitat

És necessari demanar l'acreditació econòmica  com amínim 10 dies abans de la matricula, exepte si has gaudit de beca el curs anterior

És obligatori demanar amb anterioritat a la data de matriculació, la Beca General i la Beca Equitat

 

Si en el moment de fer la matrícula no disposes encara de l’acreditació econòmica, no podrem establir la matrícula condicional com a becari.

Caldrà que escullis una modalitat de pagament que no sigui domiciliat i obtindràs un rebut amb termini de pagament dins dels 7 dies posteriors a la matrícula.

Si obtens l'acreditació positiva abans que finalitzi el termini de pagament, caldrà que passis per la Secretaria de manera immediata en horari d'atenció per tal que regularitzem la teva situació. En cas que no ho facis, un cop passat els 7 dies, caducarà el rebut i se t'aplicarà un 5% de recàrrec.

Un altre possibilitat és fer el pagament de la matrícula i, en el moment que se't concedeixi la beca, la Universitat et retornarà l'import abonat fins aquell moment.