Matrícula condicional com a becari

La matrícula condicional obliga a pagar les taxes i serveis acadèmics, i si s'escau, els crèdits

  • reconeguts,
  • convalidats
  • assignatures repetides.

 

Requisits per l'establiment de matrícula condicional com a becari/ària, sol·licitar-la amb anterioritat a la matrícula

Més informació Beques i Ajuts: Graus