Permanència

Condicions de matrícula i permanència dels ensenyaments de grau
Quadre resum

Primera matrícula

Alumnat que accedeix per primera vegada a estudis universitaris:

Modalitat de temps complet: ha de matricular-se de 60 crèdits i superar un mínim de 18 crèdits.
Modalitat de temps parcial: ha de matricular-se de 30 crèdits i superar un mínim de 6 crèdits.

Alumnat que ja ha iniciat o finalitzat estudis universitaris:

Ha de matricular-se d'entre 18 i 60 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.

A partir de la segona matrícula

Modalitat de temps complet: ha de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.
Excepcionalment, el/la cap d'estudis pot autoritzar la matriculació de fins a un màxim de 78 crèdits.

Modalitat de temps parcial: ha de matricular-se d'entre 18 i 45 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.

Per matricular-se d'assignatures d'un curs superior s'han de tenir matriculades, superades o reconegudes les assignatures dels cursos anteriors.

Quan a un alumne li quedin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, cal que es matriculi de tots.

El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat, no pot continuar en el grau.

Més informació:

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris

Comparteix-ho: