Modificació de la matrícula (setembre/febrer)

Informació general

Dins els terminis establerts anualment per la Facultat, i sempre dintre de l'oferta i les capacitats programades pel centre i les altres normatives acadèmiques aplicables a la matrícula, els estudiants poden realitzar la supressió, el canvi o l'addició d'assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior i la Universitat abonarà a l'estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.

La modificació de la matrícula ha de garantir l'acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d'aplicació.

Si, com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula, l'estudiant ha d'efectuar un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Què podeu fer:

Matricular + 60 crèdits (amb resolució positiva)
Canvi de grup
Canvi i/o anul·lació d'assignatures
Matricular crèdits o assignatures reconegudes (les trobareu inscrites a l'apartat "assignatures reconegudes/convalidades")

La modificació de la matrícula es realitza a través d'automatrícula de MonUB i únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles.

Les modificacions i/o ampliacions de les assignatures de TFG, Pràctiques i Mencions, s'hauran de realitzar mitjançant instància a la Secretaria de la Facultat

Automatrícula: del 16 al 18 de setembre de 2019

Educació Social:               a partir de les 10.00 h del dia 16 setembre
Mestre d'Educ. Infantil:     a partir de les 9.30 h del dia 16 setembre
Mestre d'Educ. Primària:  a partir de les 8.15 h del dia 16 setembre
Pedagogia:                       a partir de les 10.30 h del dia 16 setembre
Treball Social:                   a partir de les 9.00 h del dia 16 setembre
Doble Itinerari Infantil i Primària:   del 16 al 26 de setembre per secretaria

Podeu utilitzar l'aula d'informàtica d'usuaris.

Del 19 al 26 de setembre de 2019 es podran fer les modificacions oportunes presencialment a la secretaria.

 

Què podeu fer:

Matricular + 60 crèdits (amb resolució positiva)
Canvi de grup
Canvi i/o anul·lació d'assignatures de segon semestre
Matricular crèdits o assignatures reconegudes (les trobareu inscrites a l'apartat "assignatures reconegudes/convalidades")

La modificació de la matrícula es realitza a través d'automatrícula de MonUB i únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles.

Termini:

Automatrícula: del 3 al 5 de febrer de 2020 tots els ensenyaments
(a partir de les 10:00 hores del dia 3 i fins les 23:59 hores del dia 5).
Teniu a la vostra disposició l'aula d'informàtica d'usuaris.

Doble Itinerari Infantil i Primària del 3 al 11 de febrer de 2020 per secretaria en horari d'atenció

Del 6 al 11 de febrer de 2020 es podran fer modificacions excepcionals presencialment a la secretaria en horari d'atenció.

Molt important: només podreu confirmar la matrícula si no teniu rebuts caducats.

Taxes: s'haurà d'abonar el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

Pagament: L’ampliació d’assignatures genera un nou rebut que no es pot domiciliar. Si l'import dels crèdits supera els 300€, el pagament és pot fraccionar en dos terminis. En cas de no ser abonat, comporta l’anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. Consulteu la data màxima de pagament al vostre rebut o a MonUB apartat "Consulta i pagament de rebuts"

Devolucions: quan doneu la vostra matrícula per finalitzada, en el cas que us surti un rebut amb import a retornar, us podeu trobar dues situacions:

No teniu cap rebut  pendent de pagament, cal que entreu a MonUB a l'apartat "Consulta de qualificacions i expedient" i indiqueu les vostres dades bancàries per tal de poder tramitar la devolució

Teniu algun rebut pendent de pagament, cal que passeu per la Secretaria d’Estudiants i Docència per tal de regularitzar els rebuts

En el cas d’ampliació d’assignatures

Des del servei de Beques i Ajuts de la UB, es comunicarà directament a l’AGAUR els crèdits matriculats al mes de febrer i es resoldrà la beca amb ajuts complets, si és el cas.

En el cas d’anul·lació d’alguna assignatura (recordeu que s’han de matricular un mínim de 60 crèdits per optar a la beca amb ajuts complets)

 - Si després de l’anul·lació us queden matriculats entre 30 i 59 crèdits, tindreu dret a la matrícula gratuïta i només a un únic ajut de 60 euros.
- Si heu de matricular una assignatura reconeguda i aquesta ja la teníeu matriculada completant el total dels 60 crèdits, tingueu present que els crèdits reconeguts no computen en relació a la sol·licitud de beca. Per tant estaríeu en el mateix cas que en el primer supòsit.
- Si amb l’anul·lació d’alguna assignatura quedéssiu per sota de 30 crèdits matriculats, es denegaria automàticament la beca.

Més informació

Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior i l'estudiant ha d'abonar l'import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne la modificació.

L'estudiant ha d'abonar també el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

 

Comparteix-ho: