Modificació matrícula / Canvi grup

La modificació de la matrícula ha de garantir l'acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d'aplicació.

En els terminis establerts es podrà

  • Ampliar matricula - sempre i quan quedin places vacants
  • Canviar de grup - sempre i quan quedin places vacants
  • Anul·lar assignatures
  • Matricular assignatures reconegudes

Ampliació assignatures / Canvi de grup / Anul·lació amb dret a devolució - Per Automatrícula 

Primer semestre: Del 9 de setembre  (09:00) al 10 de setembre de 2024 (23:59)

Segon semestre: Del 4 de febrer  (09:00) al 5 de febrer de 2025 (23:59)   

 

Anul·lació d'assignatures sense dret a devolució - contactar amb secretaria

Primer semestre: De l'1 al 31 d'octubre de 2024 

Segon semestre: Del 

Molt important: només podreu confirmar la matrícula si no teniu rebuts caducats.

Taxes: s'haurà d'abonar el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

Pagament: L’ampliació d’assignatures genera un nou rebut que no es pot domiciliar. Si l'import dels crèdits supera els 300€, el pagament és pot fraccionar en dos terminis. En cas de no ser abonat, comporta l’anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. Consulteu la data màxima de pagament al vostre rebut o a MonUB apartat "Consulta i pagament de rebuts"

Devolucions: quan doneu la vostra matrícula per finalitzada, en el cas que us surti un rebut amb import a retornar, us podeu trobar dues situacions:

No teniu cap rebut  pendent de pagament, cal que entreu a MonUB a l'apartat "Consulta de qualificacions i expedient" i indiqueu les vostres dades bancàries per tal de poder tramitar la devolució

Teniu algun rebut pendent de pagament, cal que passeu per la Secretaria d’Estudiants i Docència per tal de regularitzar els rebuts

En el cas d’ampliació d’assignatures

Des del servei de Beques i Ajuts de la UB, es comunicarà directament a l’AGAUR els crèdits matriculats al mes de febrer i es resoldrà la beca amb ajuts complets, si és el cas.

En el cas d’anul·lació d’alguna assignatura (recordeu que s’han de matricular un mínim de 60 crèdits per optar a la beca amb ajuts complets)

 - Si després de l’anul·lació us queden matriculats entre 30 i 59 crèdits, tindreu dret a la matrícula gratuïta i només a un únic ajut de 60 euros.
- Si heu de matricular una assignatura reconeguda i aquesta ja la teníeu matriculada completant el total dels 60 crèdits, tingueu present que els crèdits reconeguts no computen en relació a la sol·licitud de beca. Per tant estaríeu en el mateix cas que en el primer supòsit.
- Si amb l’anul·lació d’alguna assignatura quedéssiu per sota de 30 crèdits matriculats, es denegaria automàticament la beca.

Més informació

Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior i l'estudiant ha d'abonar l'import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne la modificació.

L'estudiant ha d'abonar també el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

 

Comparteix-ho: