Matricular més de 60 i menys de 78 crèdits

Informació general

La normativa de permanència, en l'article 2.2, tercer apartat, faculta al/la Cap d'Estudis per autoritzar als alumnes, de forma excepcional, la matrícula de més de 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits a partir del segon any de matrícula.

Els estudiants que decidiu sol·licitar aquest permís especial heu de ser molt conscients de disposar del temps i capacitat de treball suficients per poder superar tots els crèdits matriculats. Cal tenir present que cada curs del grau està dissenyat amb un màxim 60 crèdits comptant amb tot el treball presencial i autònom que requereix cada assignatura. Augmentar aquesta càrrega comporta molta més dedicació i esforç, i val la pena que us assegureu que els podreu assumir. Tingueu present també, el recàrrec afegit en el preu del crèdit d'una assignatura que es repeteix. Per aquests motius, recomanen que les persones que tingueu assignatures suspeses us abstingueu de demanar l'ampliació de crèdits i us assegureu aprovar les esmentades assignatures.

Podeu consultar els terminis i els criteris específics a la pestanya del vostre ensenyament

AVÍS -  Per al curs 2020-2021 - Primer semestre -Només s'autoritzarà als estudiants que estiguin en situació de finalitzar els graus. Segon semestre, pendents d'evolució de la situació actual.
 

AVIS: Durant el primer semestre del curs 2020-2021 només s'autoritzarà als alumnes que estiguin en disposició de finalitzar la carrera. Al segon semestre pendents, de l'evolució de la situació actual.

Termini 

Sol·licitud: de l'1 al 30 de juliol de 2020 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: 23 de setembre de 2020

 

AVIS: Durant el primer semestre del curs 2020-2021 només s'autoritzarà als alumnes que estiguin en disposició de finalitzar la carrera. Al segon semestre, pendents de l'evolució de la situació actual.

Termini 

Sol·licitud: de l'1 al 30 de juliol de 2020 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: 23 de setembre de 2020

AVIS: Durant el primer semestre del curs 2020-2021 només s'autoritzarà als alumnes que estiguin en disposició de finalitzar la carrera. Al segon semestre pendents de l'evolució de la situació actual.

Termini 

Sol·licitud: de l'1 al 30 de juliol de 2020 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: 23 de setembre de 2020

 

AVIS: Durant el primer semestre del curs 2020-2021 només s'autoritzarà als alumnes que estiguin en disposició de finalitzar la carrera. Al segon semestre, pendents de l'evolució de la situació actual.

Termini 

Sol·licitud: de l'1 al 30 de juliol de 2020 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: 23 de setembre de 2020

AVIS: Durant el primer semestre del curs 2020-2021 només s'autoritzarà als alumnes que estiguin en disposició de finalitzar la carrera. Al segon semestre, pendents de l'evolució de la situació actual.

Termini 

Sol·licitud: de l'1 al 30 de juliol de 2020 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: 23 de setembre de 2020

Comparteix-ho: