Matricular més de 60 i menys de 78 crèdits

Informació general

La normativa de permanència, en l'article 2.2, tercer apartat, faculta al/la Cap d'Estudis per autoritzar als alumnes, de forma excepcional, la matrícula de més de 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits a partir del segon any de matrícula.

Els estudiants que decidiu sol·licitar aquest permís especial heu de ser molt conscients de disposar del temps i capacitat de treball suficients per poder superar tots els crèdits matriculats. Cal tenir present que cada curs del grau està dissenyat amb un màxim 60 crèdits comptant amb tot el treball presencial i autònom que requereix cada assignatura. Augmentar aquesta càrrega comporta molta més dedicació i esforç, i val la pena que us assegureu que els podreu assumir. Tingueu present també, el recàrrec afegit en el preu del crèdit d'una assignatura que es repeteix. Per aquests motius, recomanen que les persones que tingueu assignatures suspeses us abstingueu de demanar l'ampliació de crèdits i us assegureu aprovar les esmentades assignatures.

Podeu consultar els terminis i els criteris específics a la pestanya del vostre ensenyament

CRITERIS:

S'autoritzarà l'ampliació de matrícula de més de 60 crèdits als estudiants que reuneixen alguna de les següents condicions:

Tenir totes les assignatures que s'han cursat aprovades.
Tenir 78 crèdits pendents per completar els 240 crèdits per finalitzar el grau
Haver suspès o no presentat entre 6 i 18 crèdits només una vegada.

No s'autoritzarà l'ampliació de matrícula de més de 60 crèdits als estudiants que reuneixen alguna de les següents condicions:

Tenir suspeses simultàniament les tres assignatures de llengües del primer curs: Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua estrangera per a l'ensenyament.
Tenir alguna assignatura suspesa o no presentada més d'una vegada.
Tenir suspesos o no presentats més de 18 crèdits.

Termini únic per tot el curs

Sol·licitud: del 17 de juny al 3 de setembre de 2019 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: Primera resolució  13/09/2019
Última resolució  20/09/2019 L'alumnat acceptat podrà realitzar l'ampliació per Automatrícula el dia 23/09/2019 de 9:00 a 14:00 hores només d'assignatures/grups oberts

 

La matrícula d’aquesta ampliació s’haurà de fer en el període de modificació únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles

Termini únic per tot el curs

Sol·licitud: del 17 de juny al 3 de setembre de 2019 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: Primera resolució  13/09/2019
Última resolució  20/09/2019 L'alumnat acceptat podrà realitzar l'ampliació per Automatrícula el dia 23/09/2019 de 9:00 a 14:00 hores només d'assignatures/grups oberts

 

La matrícula d’aquesta ampliació s’haurà de fer en el període de modificació únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles

CRITERIS:

S'autoritzarà l'ampliació de matrícula de més de 60 crèdits als estudiants que reuneixen alguna de les següents condicions:

Tenir totes les assignatures que s'han cursat aprovades.
Tenir 78 crèdits pendents per completar els 240 crèdits per finalitzar el grau
Haver suspès o no presentat entre 6 i 18 crèdits només una vegada.

No s'autoritzarà l'ampliació de matrícula de més de 60 crèdits als estudiants que reuneixen alguna de les següents condicions:

Tenir suspeses simultàniament les tres assignatures de llengües del primer curs: Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua estrangera per a l'ensenyament.
Tenir alguna assignatura suspesa o no presentada més d'una vegada.
Tenir suspesos o no presentats més de 18 crèdits.

Termini únic per tot el curs

Sol·licitud: del 17 de juny al 3 de setembre de 2019 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: Primera resolució  13/09/2019
Última resolució  20/09/2019L'alumnat acceptat podrà realitzar l'ampliació per Automatrícula el dia 23/09/2019 de 9:00 a 14:00 hores només d'assignatures/grups oberts

 

La matrícula d’aquesta ampliació s’haurà de fer en el període de modificació únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles

Termini únic per tot el curs

Sol·licitud: del 17 de juny al 3 de setembre de 2019 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: Primera resolució  13/09/2019
Última resolució  20/09/2019 L'alumnat acceptat podrà realitzar l'ampliació per Automatrícula el dia 23/09/2019 de 9:00 a 14:00 hores només d'assignatures/grups oberts

 

La matrícula d’aquesta ampliació s’haurà de fer en el període de modificació únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles

Termini únic per tot el curs

Sol·licitud: del 17 de juny al 3 de setembre de 2019 mitjançant formulari electrònic.

Resolució: Primera resolució  13/09/2019
Última resolució  20/09/2019 L'alumnat acceptat podrà realitzar l'ampliació per Automatrícula el dia 23/09/2019 de 9:00 a 14:00 hores només d'assignatures/grups oberts

 

La matrícula d’aquesta ampliació s’haurà de fer en el període de modificació únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles

Comparteix-ho: