Matrícula de l'alumnat que no compleix la permanència o no ha estat matriculat el curs anterior

  • Alumnat que vol incorporar-se


Si només has deixat de matricular-te un curs acadèmic
Has d’emplenar el formulari per poder incorporar-te a les llistes d’automatrícula 
Termini: del 4 de maig fins el 8 de juliol de 2020


Si han transcorregut dos cursos acadèmics consecutius sense formalitzar matrícula

- Amb algun crèdit superat:
Presentar instància a la Secretaria de la Facultat exposant els motius.
Termini: del 4 de maig fins el 26 de juny de 2020

- Sense haver superat cap crèdit:
Sol·licitar novament plaça via Preinscripció Universitària

 

  • Alumnat que no han superat la permanència


Alumnat que durant dos cursos consecutius no han superat un mínim del 50% dels crèdits matriculats han de sol·licitar la continuïtat dels seus estudis, presentar instància a la Secretaria de la Facultat exposant el motiu.
Termini: del 3 de juny fins el 8 de juliol de 2020