Calendari de dipòsits de tesi i de reunions de la Comissió de Doctorat

Curs 2022-2023

 

Registre de la sol·licitud d’autorització de dipòsit (instància genèrica) *

Inici del període de dipòsit de la tesi a la SED (7 dies) ** Data de reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat (autorització de la defensa)
2 de novembre de 2022 1 de desembre de 2022 14 de desembre de 2022
7 de desembre de 2022 16 de gener de 2023 25 de gener de 2023
13 de gener de 2023 13 de febrer de 2023 22 de febrer de 2023
10 de febrer de 2023 13 de març de 2023 22 de març de 2023
8 de març de 2023 6 d'abril de 2023 19 d'abril de 2023

5 d'abril de 2023

8 de maig de 2023 17 de maig de 2023
11 de maig de 2023 12 de juny de 2023 21 de juny de 2023
9 de juny de 2023 10 de juliol de 2023 19 de juliol de 2023
     

SED: Secretaria d’Estudiants i Docència


* Aquesta data s´ha calculat considerant el màxim de 20 dies, a partir de la data del registre de la sol·licitud d’autorització de dipòsit, de què disposa la Comissió Acadèmica del programa per emetre l’informe d’autorització de dipòsit. Es podrà presentar la sol·licitud després de la data indicada, tenint en compte que no es garanteix que la tesi pugui iniciar el període de dipòsit previ a l’aprovació de la Comissió de Doctorat de la Facultat. Dependrà del calendari de reunions de la Comissió Acadèmica del programa.

 

** Abans de l’inici del període de dipòsit de la tesi (7 dies, exemplar imprès a la SED) cal obtenir l'autorització de dipòsit del programa de doctorat corresponent. En cas que, degut al calendari de reunions propi de cada Comissió Acadèmica de Programa, l’autorització de dipòsit no hagi arribat abans d'aquesta data, la tesi passarà a la següent reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat.

 

 

Comparteix-ho: