Tràmits posteriors a la defensa de tesi

Una vegada defensada i aprovada la tesi doctoral, l'estudiant pot fer els següents tràmits a la Secretaria d'estudiants i docència de la Facultat de Farmàcia.

Sol·licitar el títol

 • TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE DOCTOR

El títol de doctor té caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació d'acord amb el que estableixen les disposicions legals.

Documentació que cal aportar:

 1. Una fotocòpia del DNI vigent (passaport per als estrangers).
 2. En cas de gaudir d'exempció per família nombrosa cal aportar original i fotocòpia d'aquest títol en vigor.

Drets d'expedició: l'import varia cada curs acadèmic, d'acord amb el decret de preus públics, publicat al DOGC.

Cal demanar cita prèvia a Doctorat de la Secretaria de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 • Procediment de Legalització CLICA AQUÍ.

  Per tal que el títol tingui validesa fora del territori espanyol cal legalitzar-lo.

 

Tramitar l'edició electrònica de tesis doctoral de la UB

TDX- INFORMACIÓ PER AL DOCTORAND

A partir del 10 de febrer de 2012, entra en vigor l'article 14 del Reial decret 99/2011 (http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. En aquest article s'estableix que "una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'ocupar del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns". Per aquesta raó, a partir d'aquesta data totes les tesis llegides a la Universitat de Barcelona s'arxivaran al repositori institucional (http://diposit.ub.edu) i al repositori cooperatiu de tesis TDX (http://www.tdx.cat).

 

Per tal d'endegar el procés d'edició, cal que lliureu a la Secretaria d'estudiants i docència de la vostra Facultat o a les nostres oficines la documentació següent:

 1. Fitxa de dades personals i acadèmiques, omplerta i signada (Descarregueu aquí).
 2. Un suport digital que contingui:
  • El text complet de la tesi doctoral, en format PDF o en altres formats editables.
   La tesi es pot presentar dividida en capítols, o seccions, per facilitar-ne la consulta.
  • Extracte en anglès d'una extensió màxima aconsellada de 350 paraules.
   Si la tesi ha estat redactada en anglès, aquest resum pot ser en un altre idioma.
  • Resum de la tesi d'una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la llengua en què ha estat redactada la tesi doctoral.
 3. El document de publicació, omplert i signat. (Descarregueu aquí)

 

Per a qualsevol consulta o aclariment, us podeu adreçar a Álvaro Martín (Interlocutor Tècnic TDX):

CRAI - Unitat de Recerca i Innovació
C. Baldiri Reixac, 2
08028 BARCELONA
Tel. 93 403 53 77  
a/e: amartin(at)ub.edu tdx(at)ub.edu

 

Pagines web on trobar tota la informació:

Edició electrònica de tesis doctorals: http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/edicio-electronica-de-tesis-doctorals/
Accés a les tesis doctorals en línia : http://www.tesisenxarxa.net /
Publicacions i Edicions de la UB : http://www.publicacions.ub.es/

 

Comparteix-ho: