Tesis en dipòsit

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació es troben dipositades les tesis doctorals següents.

Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor podrà fer una sol·licitud per a la consulta de la tesi, podrà examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut, a la Comissió de Doctorat de la Facultat.

En cas que vulgueu consultar alguna de les tesis dipositades, contacteu amb doctorat.facfarmacia@ub.edu.

  • FATTY ACIDS AND ANTIOXIDANTS IN OLDER ADULTS WITH VISUAL IMPAIRMENT: A CONTRIBUTION TO HEALTHY AGING

Doctorand/a: MARIANA CABALLERO ARREDONDO
Programa: Alimentació i Nutrició
Termini de dipòsit: de l'1 al 13 de desembre de 2022

  • "Discovery  of  first-in-class  inhibitors  of  a  DNA  damage  repair pathway"

Doctorand/a: CRISTINA CAMPS FAJOL
Programa: Biomedicina
Termini de dipòsit: de l'1 al 13 de desembre de 2022

  • “Tecnological developments in Virtual Screening for the discovery ofsmall-molecules with novel mechanisms of action”

Doctorand/a: MARINA MIÑARRO LLEONAR
Programa: Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments
Termini de dipòsit: de l'1 al 13 de desembre de 2022

  • "Mecanismos de resistencia a terapias dirigidas contra BRAFV600E y estudio de nuevas combinaciones de fármacos en cáncer de colon"

Doctorand/a: LORENA RAMIREZ CORPAS
Programa: Biomedicina
Termini de dipòsit: de l'1 al 13 de desembre de 2022

  • "Estudi de les funcions reguladores de les regions transcrites ultraconservades (T-UCRs) sobre l'expressió gènica"

Doctorand/a: MARTA SOLER RIERA
Programa: Biotecnologia
Termini de dipòsit: de l'1 al 13 de desembre de 2022

  • “Effect  of  moderate  beer  consumption  onpost-menopausal  women’s  health -new  insights  towards  more  comprehensive  nutritional  research  and  a  personalized nutrition perspective-"

Doctorand/a: MARTA TRIUS SOLER
Programa: Alimentació i Nutrició
Termini de dipòsit: de l'1 al 13 de desembre de 2022

Comparteix-ho: