Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (LCS)

Despatx 3122, 3r pis, Telèfon 934 037 865

El Laboratori de Cartografia i SIG es va crear el 1991 i les seves activitats se centren en la docència, la recerca i l’elaboració de projectes relacionats amb les tecnologies de la informació geogràfica.

Persona responsable: Dra. Montserrat Salvà.

Equipament

Al Laboratori de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica podem trobar aparells específics d'elevada precisió per a l'elaboració de mapes i l'obtenció d'altres dades cartogràfiques. Comptem amb instruments de mesura de distàncies i angles com a teodolits i nivells òptics, clinòmetres i metres làser digitals. Per a l'obtenció de dades de geolocalització precises, tenim receptors de sistemes de navegació per satèl·lit d'última generació que són capaços de rebre senyal de GPS, Glonass i Galileu. Aquests aparells són normalment utilitzats en les diferents sortides i campanyes de treball de camp del grau de geografia. Tenim diversos materials cartogràfics en paper, com a plànols històrics i actuals d'àrees urbanes del territori català, fotografies aèries de diferents anys i mapes topogràfics a diferents escales i de diversos punts del territori peninsular. Comptem també una àmplia base bibliogràfica que inclou diversos atles, manuals i treballs cartogràfics. També disposem d'un escàner de gran format que permet digitalitzar plànols i mapes d'amplades superiors a DIN-A2 a una molt elevada resolució (màx. 9600 dpi). Per a la visualització, anàlisi i processament de dades geoespacials comptem amb equipaments informàtics amb un ampli ventall d'aplicacions i programari específic de sistemes d'informació geogràfica i processament de dades.

Al laboratori s’imparteix docència de les assignatures de SIG i Teledetecció i SIG Avançat (pràctiques). A més, és un espai obert als estudiants que vulguin realitzar treballs de recerca relacionats amb la cartografia i SIG. També s’utilitza puntualment aquest espai per a la realització de petits tallers i altres activitats relacionades amb la cartografia.

El Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM) treballa en aquest laboratori en l’estudi d’àrees afectades per incendis forestals. Les principals línies de recerca que realitzen en aquest laboratori són les següents:

  • Anàlisi dels efectes dels incendis forestals en les propietats físiques i químiques dels sols;
  • Estudi dels canvis en els paisatges forestals i estimació de biomassa;
  • Anàlisi de processos d’erosió, transport i sedimentació en petites conques experimentals.

 

El Grup de Recerca Paleogeoecologia, Riscos Naturals i Gestió Ambiental (PaleoRisk) realitza deferents línies de recerca en aquest laboratori, de les que destaquem:

  • Modelització hidràulica d'inundacions en conques hidrogràfiques d'Espanya, Suïssa i Nova Zelanda;
  • Reconstrucció tridimensional de superfícies de planes fluvials (fins 3000 anys abans del present);
  • Anàlisi de la coberta nival als Alps Suïssos amb l’ajuda d’imatges de satèl·lit.