Laboratori de Climatologia

Despatx 4091-01, 4t pis, Telèfon 934 037 897

És un laboratori del Departament de Geografia vinculat al Grup de Climatologia (GC), i orientat específicament a la recerca en climatologia i medi ambient.

Persona responsable: Dr. Javier Martín Vide.

Equipament

El Laboratori de Climatologia, situat en la 4a planta amb accés directe des del seu vestíbul, és un espai compost per tres àmbits: sala de treball/aula, saleta de visites i sala de direcció/biblioteca. L'espai compta amb la infraestructura informàtica (3 ordinadors de sobretaula, 3 portàtils i connexions a Internet), bibliografia avançada, atles climàtics, publicacions periòdiques, com el Butlletí Meteorològic Diari, etc. necessaris per a la recerca en climatologia.

Una infraestructura singular vinculada al Laboratori de Climatologia és l'estació meteorològica automàtica Barcelona - el Raval, situada en el terrat de l'edifici, en el seu angle sud-est, amb un masteler de 10 m d'altura, que forma part de la xarxa automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya, en funcionament regular des d'octubre de 2006. Es mesuren, amb registre continu, les següents variables: temperatura, humitat relativa, precipitació, pressió atmosfèrica, irradiació solar global, i direcció i velocitat del vent. Els valoris semihoraris, mitjans i extrems, registrats poden consultar-se en la web www.meteo.cat.  Des del Laboratori de Climatologia es coordina el manteniment de l'estació i es programen visites docents del grau en Geografia i del màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental.

Per tal de poder investigar, el laboratori té dos psicròmetres, tres termo-higròmetres digitals amb sonda d'ambient, dos anemòmetres mòbils i tres termòmetres d'infrarojos.

En el Laboratori de Climatologia es conserven els dos primers equips de recepció d'imatges del satèl·lit Meteosat, avui fora d'ús, que van cobrir la docència de la nova assignatura Anàlisi d'Imatges Meteosat de l'antiga llicenciatura en Geografia, a la fi dels anys 80 i durant els 90 del segle passat.

El Laboratori disposa de més de 30 cadires i diverses taules àmplies. També disposa d'una farmaciola per a cures d'emergència.

En ell s'han celebrat classes del màster en Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació (que va acabar la seva última edició en 2021), així com d'altres estudis. Va ser també la seu del Institut de Recerca de l’Aigua, un dels instituts de recerca de la UB en el període 2015-2019, quan Javier Martín Vide va ostentar la direcció d'aquest.

El Laboratori de Climatologia és la seu de treball del Grup de Climatologia, que va adquirir la condició de grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya des dels orígens del procés, en la segona meitat de l'última dècada del segle passat. El seu coordinador és el propi responsable del Laboratori, Javier Martín Vide.

Les principals línies de recerca desenvolupades en el Laboratori de Climatologia són: anàlisis probabilístiques de la precipitació, índexs i variables pluviomètrics, patrons de variabilitat de baixa freqüència, variabilitat i canvi climàtic, riscos climàtics, clima urbà, climatologia sinòptica i atles climàtics.

El Laboratori de Climatologia ha estat el “plató” improvisat de nombrosos enregistraments del seu coordinador per a diferents televisions (TVE, TV3, Tele 5, Antena 3, La Sexta, etc) sobre assumptes d'actualitat meteorològica i climàtica.

Des de 2006, en què obre les seves portes, amb la posada en funcionament de la nova Facultat, s'han desenvolupat en ell 24 tesis doctorals i han realitzat estades de recerca nombrosos becaris i estudiants predoctorals propis i d'altres universitats espanyoles i estrangeres.