Laboratori Multimèdia

Aula 3129 (laboratori-art@ub.edu)

El Laboratori Multimèdia del Departament d’Història de l’Art té una llarga història atès ja existia des de finals dels anys vuitanta i estava ubicat en l’anterior edifici de la Facultat de Geografia i Història al Campus de Pedralbes. És una aula creada per a donar suport al professorat del Departament en l’àmbit digital. Cada any es convoca una beca de col·laboració amb aquesta finalitat que també serveix per assolir diverses competències i aprenentatges a la becària/i que desenvolupa aquesta tasca.

Persona responsable: Dr. Enric Ciurans Peralta

Equipament

L’espai està dividit en tres àmbits:

 • Un despatx interior on actualment treballen tècnics contractats en el projecte europeu vinculat al Institut de Cultures Medievals (IRCVM).
 • Una sala central on desenvolupa les seves tasques la becària de col·laboració i on trobem diversos ordinadors, i entre ells un dotat amb una pantalla 4K, calibrat en colorimetria, on el professorat pot fer recerques d’equip o personals. També és un espai on els becaris predoctorals disposen d’un espai de treball i on mantenen tutories i reunions.
 • Finalment, una sala de reunions per a unes 12 persones, que habitualment serveix per fer reunions dels diferents grups de recerca del Departament.

L’espai no està equipat per a impartir docència. Puntualment s’hi han fet tutories.

A la sala de reunions, es poden convocar reunions de recerca dels diferents grups del Departament d’Història de l’Art:

 • ACPA (Arquitectura, Ciutat i Programes Artístics);
 • Ars Picta (Anàlisi i recerca sobre pintura i iconografia tardoantiga i altomedieval);
 • AGI (Art, Arquitectura i Societat digital; Art, Globalització i Interculturalitat);
 • EMAC. Romànic i Gòtic
 • GRACMON. Història de l’Art i del Disseny Contemporanis
 • Magna Ars. Barcelona en el context del gòtic meridional
 • Música, tecnologia i pensament
 • ODAS, Observatorio sobre la didàctica de las artes