Laboratori d'Antropologia

Laboratori d’Antropologia Social, Aula 1104 1er Pis de la Facultat de Geografia i Història

Responsables: Mikel Aramburu

El laboratori d’Antropologia Social és un espai on es duen a terme activitats de recerca i de docència. En primer lloc, el Laboratori d’antropologia social acull les classes del Màster Universitari en Antropologia i Etnografia, que té lloc aproximadament cada curs acadèmic entre octubre i maig a les tardes (16h a 20h). A més a més, el Laboratori d’Antropologia Social representa un punt de trobada i de reunió pels grups de recerca del Departament d’Antropologia Social. En aquest espai s’hi realitzen seminaris, reunions de recerca, conferències invitades i debats dins del marc de les seves respectives investigacions. Finalment, aquest espai actua com un Laboratori d’Antropologia Visual. S’hi fan sessions pràctiques i teòriques per a l’ús dels dispositius visuals en la recerca etnogràfica. També és un espai d’edició de documentals i fotografia etnogràfica.

Equipament

El Laboratori d’Antropologia Social disposa d’un ordinador, d’un projector i d’un equip d’altaveus. A banda d’això, el Laboratori d’Antropologia Social conté un ordinador específic per a l’edició de vídeo i fotografia i dos equips de rodatge per a fotografia i vídeo.

El Laboratori d’Antropologia Social és un espai idoni per a la docència vinculada a la recerca etnogràfica, ja que permet dur a terme classes en grups reduïts i basades en una dinàmica de seminari. En aquest espai s’hi realitzen les classes del Màster Universitari en Antropologia Social (coordinadora: Gemma Celigueta) així com puntualment defenses de TFG, TFM o Tesis Doctorals.

El Laboratori d’Antropologia és un espai de trobada i de treball pels diferents grups de recerca del Departament d’Antropologia Social. Ara bé, també té un ús específic en tant que Laboratori d’Antropologia Visual. Els equips de rodatge i d’edició que conté el Laboratori estan a disposició de tots els membres del Departament d’Antropologia Social (professors i professores així com doctorands). En el Laboratori d’antropologia Social s’hi realitzen classes pràctiques i teòriques sobre l’ús de la imatge en antropologia. És, a més a més, un espai per a l’edició de fotografies i vídeos vinculats a les recerques del Departament d’Antropologia Social.