Laboratori d'Història Contemporània i Cinema

4116. 4a planta. Codirecció Andreu Mayayo i Magí Crusells

El laboratori d’Història Contemporània i Cinema es l’espai on desenvolupa les seves activitats el Centre d'Investigacions Film-Història, fundat pel professor Josep Maria Caparrós Lera, catedràtic d'Història Contemporània i Cinema que va traspassar el 2018. El centre primer es va crear com a associació el 1983 i com a grup d'investigació i de cinema des del curs 1989-1990, essent refundat l’any 2000 como a Grup de Recerca multidisciplinar pel Vicerectorat de Recerca de la Facultat de Geografia i Història. En l'actualitat està integrat dins del Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425), i dirigit per Magí Crusells, professor de la Secció d'Història Contemporània i Món Actual del Departament d'Història i Arqueologia.

Entre els serveis que ofereix el Centre d'Investigacions Film-Història destaquen: assessorament històric; desenvolupament de treballs de recerca; organització de cicles cinematografics i conferències en centres de cultura públics i privats; elbaoració de material audiovisual; col·laboració en dossiers de revistes especialitzades, etc.

Persona responsable: Dr. Andreu Mayayo Artal

Equipament

Al Laboratori d'Història Contemporània i Cinema podem trobar els seguent aparells: tres ordinadors (un d'ells per fer muntages audiovisuals; un escàner; tres televisors; un aparell que còpia videos a DVD; quatre reproductors de VHS; i una sala equipada amb un projector, una pantalla i dos altaveus.

S’imparteix la docència pràctica d’algunes assignatures. És el cas de l'assignatures “Història Contemporània i Cinema", optativa a 3r i 4t curs del Grau d'Història; i d' "Història Contemporània Comparada", obligatòria a 1r curs del Grau d'Antropologia. Així mateix es realitzen altres actes com jornades, presentacions de llibres o xerrades a estudiants d'institut.

 

El Centre d'Investigacions Film-Història, basant-se en la relació existent entre el cinema i la història, utilitza el cinema com a eina de recerca escaient per aprofundit en l'humanisme i les ciències socials, considerant-lo com a testimoni de la societat.

Vinculat a la Secció d’Història Contemporània i Món Actual del Departament d’Història i Arqueologia, publica la revista Filmhistoria Online.

Relacionat amb aquest grup de recerca i d’altres projectes de recerca s’han desenvolupat 23 tesis doctoralsdes del de l'any 1992.

De forma conjunta el CEHI i el Centre d'Investigacions Film-Història estan organitzant el VIII Congrés Internacional d'Història i Cinema, sota el títol "Colapses civilitzatoris, quan la distopia surt de la pantalla"