Laboratori de Tècniques Artístiques

Aula 217, 2n pis

El Taller de Tècniques Artístiques és l’aula destinada a la impartició de l’assignatura que porta el mateix nom del grau d’història de l’art, a l’hora que es destina també a la recerca i experimentació en aquells procediments artístics que han tingut més rellevància en la història de l’art, pintura, escultura, gravat, esmalts i ceràmica, entre d’altres.  Està proveït de la infraestructura i el materials necessaris per al desenvolupament de les diverses disciplines artístiques  que s’estudien. És un espai obert a tots aquells alumnes i professors del Departament d’Història de l’art que per aspectes vinculats a la seva recerca ho requereixin.

Persona responsable: Dra. Roser Piñol Bastidas 

Equipament

Al Taller de tècniques es troben els materials i els aparells necessaris per poder desenvolupar les diferents activitats vinculades a la pràctica artística: torn i forn ceràmic d’alta temperatura, mufla d’esmalts i tòrcul de gravat calcogràfic. Gaudeix també d’un armari especial per  emmagatzemar productes químics i diferents contenidors per al seu reciclatge. El Taller compleix les normes de seguretat i recollida de residus establertes per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona.

En el taller s’imparteix la docència de l’assignatura de Tècniques Artístiques de primer curs del Grau d’Història de l’Art. També s’hi imparteixen seminaris d’especialistes en la matèria. Alguns alumnes han desenvolupat el seu Treball de fi de Grau en el taller i algun professor o alumnes del grau interessat en la disciplina han desenvolupat part de la seva recerca en aquest indret.

L’espai està obert als diferents grups de recerca del departament d’Història de l’Art.

Els diferents projectes en els quals participa el grup de recerca Ars Picta, coordinat per la Dra Milagros Guardia està actualment desenvolupament part de les seves línies de recerca en el taller:

-Pirineo románico, espacio de confluencias artísticas (PRECA II), del quals en són els investigadors principals el Dr. Carles Mancho i la Dra Imma Lorés. Un dels objectius principals és l’anàlisi de les tècniques i dels materials de les pintures romàniques pirinenques i les intervencions de conservació. En el taller s’experimenta el comportament de diferents pigments, els morters i l’ús de tècniques de transposició, etc.

-Enhancement of Heritage Experiences: THe Middle Ages. Digital Layered Models of Architecture and Mural Paintings over time (EHEM), que té com a investigadora principal a la Dra. Milagros Guardia. L’objectiu principal és elaborar reconstruccions virtuals del patrimoni artístic medieval que té pintures murals que serveixin com a instrument per a investigadors, restauradors i conservadors del patrimoni. Una de les propostes és intentar fer una restauració virtual del color i en el taller s'efectuen  proves de pigments per intentar trobar una paleta cromàtica propera a l’original.