Adreça corporativa personal

La Universitat ofereix una adreça corporativa de caràcter personal per a tota la comunitat universitària. En funció del col·lectiu té un domini diferent:

nomUsuari@ub.edu per a PTGAS, PDI i personal extern col·laborador.

cognomsDígits@alumnes.ub.edu per alumnes.

nomUsuari@ateneu.ub.edu per a personal jubilat.

En el cas de ser un PTGAS, PDI o personal extern, és el propi usuari qui es genera i tria la seva adreça de correu personal seguint una sèrie de pautes i una vegada disposa de les credencials UB.

Quan el personal contractat es jubila i sempre que ho demani, la seva adreça corporativa es modificarà: la part de davant de l'arrova es manté igual però el domini passa a ser @ateneu.ub.edu.

L'adreça de correu que s'hagi triat, queda vinculada de manera permanent a la persona. Encara que la relació contractual amb la UB finalitzi, si algun cop es torna a reactivar, la persona tornarà a tenir la mateixa adreça de correu.

Consulta el servei Adreça de correu personal

Una vegada creada l'adreça de correu aquesta queda vinculada de manera permanent a la persona. Encara que la relació contractual amb la UB finalitzi, si algun cop es torna a reactivar, la persona torna a tenir la mateixa adreça de correu.

L'adreça de correu no es pot canviar excepte en els següents dos supòsits:

  • Identificadors malsonants
  • Subtracció de l'adreça de correu per usos no desitjats

 

  Cal obrir un tiquet d'incidència.

 

Sí, pots afegir un àlies anant a la  Intranet - Àrea Personal  Dades de contacte

L'àlies et permetrà canviar el nom visible amb què envies els teus correus. En un màxim de 24h. ja serà efectiu el canvi.

   Tria un àlies que sigui acorde amb el teu nom i cognoms.

 

Consulta l'apartat de caducitat de les credencials

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: