Correu electrònic corporatiu

La Universitat de Barcelona proporciona un servei de correu electrònic gratuït per a tota la comunitat universitària, així mateix proporciona:

► Adreces corporatives personals

Adreces corporatives no personals: orgàniques o funcionals

Llistes de distribució

El correu sempre el pots consultar, a través d'Internet connectant-te al Núvol UB, si no estas identificat, et demanarà les teves credencials.

Des del client de correu Outlook instal·lat en el teu ordinador o en teu dispositiu mòbil sempre i quan estigui configurat correctament i la versió del sistema operatiu estigui suportada pel fabricant.

L'espai de la bústia de correu és de 50 GB.

L'enviament massiu de correus diaris des de comptes corporatius està limitat per motius de seguretat, recomanem l'ús de llistes de distribució si hi ha la necessitat de fer aquest tipus d'enviament.

La mida màxima d’un missatge de correu tant d’entrada com de sortida és de 33 MB (*). Els missatges que superen aquest límit són rebutjats i retornats a l’emissor.

Quan s’adjunta un document a un missatge de correu electrònic, s’ha de tenir en compte la mida. Es recomana que els fitxers que s’adjunten no superin els 15 MB.

Si Outlook detecta que vols adjuntar un fitxer massa gran, t'avisa i t'ofereix alternatives:

- Missatge d'avis des del correu del Núvol  UB -

- Missatge d'avís del del client de correu instal·lat a l'equip -

 

Com a norma general cal evitar enviar per correu electrònic documents o arxius que ja es troben a un recurs en xarxa compartit o en espais al Núvol UB.  Si és aquest el cas, només s’ha d'incloure al missatge l’enllaç o ruta del fitxer. D’aquesta manera també es contribueix a mantenir l’ocupació de les bústies dins els límits assignats.

Si l’única solució és enviar el document, hi ha l’opció de comprimir-lo.

  (*) Microsoft pot modificar els límits (com la quota de correu, la mida màxima permesa per enviar un arxiu adjuntat al correu, etc.) sense avís, normalment a l’alça.

Els correus, les cites i els contactes esborrats de la paperera es poden recuperar abans que passin trenta dies. Un cop transcorregut aquest termini, són eliminats definitivament.

 Consulta aquesta ajuda per saber com recuperar missatges de correu eliminats.

El correu de la Universitat és un correu Exchange. El client recomanat  per la Universitat és Outook, Si  fas servir un altre client local, la majoria són capaços de configurar l’adreça automàticament, si no és el cas, caldrà que ho configuris manualment.

Per saber quins són els valors, connecta't al Núvol UB i obre el client web Outlook. Vés a l'apartat de Configuració > Correu > Sincronització del correu i podràs consultar-los:

 

 

Nota: Microsoft ha anunciat que, a partir d'octubre de 2022, es requerirà l'autenticació moderna (OAuth 2.0). Tot i que la majoria dels clients de correu electrònic de tercers moderns ja l'admeten, l'aplicació de correu nativa d'Android encara no. Si ets usuari d'Android caldrà que facis servir Outlook (preferiblement), Gmail o una altra aplicació per connectar-te al correu UB mitjançant l'autenticació moderna.

Si consultes més d’una adreça de correu de la UB, pots configurar qualsevol client de correu tal i com t'hem explicat en el punt anterior amb totes les adreces de correu que necessitis.

Signar un correu electrònic permet que el receptor del correu comprovi que el missatge no ha estat modificat i que està llegint exactament el que l’emissor ha escrit.

Xifrar un correu electrònic permet ocultar el contingut del correu i només el receptor amb la clau adequada, pot llegir-lo.

Consulta la següent ajuda per saber com fer-ho

Si el filtre de correu no desitjat de l’Outlook classifica incorrectament missatges legítims, els pots reclassificar ràpidament, seguint algun dels procediments que t’indiquem a continuació:

  • Etiquetar el missatge o missatges de la carpeta de correu brossa com correu legítim.
  • Afegir l’adreça com a contacte.
  • Afegir un filtre o una regla per aquesta adreça.
  • Afegir l’adreça com a remitent segur.

 

Consulta aquesta guia d’ajuda si vols saber com aplicar-los.

Si t'arriben correus brossa o de pesca (phishing) a la safata d'entrada, pots bloquejar el compte emissor o marcar-los com a tal, d'aquesta manera informes a Microsoft sobre aquest correu maliciós perquè l'analitzi i inclogui a la seva base de dades de correu no desitjat.

  • Connecta't al correu del núvol.
  • Obre el missatge maliciós i clica sobre els 3 puntets (també pots fer la mateixa acció seleccionant el missatge, clicant el botó dret del ratolí i desplegant el menú d'opcions)

 

  • Selecciona Opcions de seguretat i tria si es tracta d'un correu brossa o de pesca.

 

 

Pots triar si vols enviar una còpia del correu. En tot cas el missatge s'esborra de la teva bústia.

La Universitat de Barcelona té signat un contracte amb l'empresa Microsoft, el qual compleix amb els requeriments i les obligacions que ens imposa la normativa relativa a la protecció de dades personals i del Reial Decret de l'Esquema Nacional de Seguretat. Entre altres coses tenim signades clàusules de confidencialitat i contracte com a Encarregat del Tractament de dades personals de la Universitat de Barcelona.

L'Àrea TIC posa a l'abast de la comunitat universitària un ventall de programari Microsoft que compleix amb la normativa tan externa com interna. Pots consultar la Normativa General d’ús de les TIC a la UB, on a l'apartat  1, sobre privacitat i confidencialitat, s'informa que “Està absolutament prohibit l’enviament a l’exterior mitjançant suports informàtics, electrònicament o per qualsevol altre medi, la informació pròpia, confiada o tractada per la Universitat de Barcelona, que no hagués estat prèviament autoritzada”.  Per altra part, tenim absolutament prohibit, per normativa interna,  “la utilització de servidors de correu que no siguin de la UB per a emetre correus electrònics amb identificació de dominis de la Universitat de Barcelona" (Política d'ús de correu, article 5.f.)

Amb Google no disposem d'un contracte similar, per aquesta raó, no està permès l'enviament de correu des d'un compte personal @gmail com si fos el correu corporatiu @ub.edu. A més, amb la implementació del doble factor (2FA) s'ha deshabilitat l'autenticació  bàsica de SMTP i l’opció “Enviar correu com a“ ha deixat de funcionar i et sortirà una pantalla d'avís com aquesta:

 

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: