en directe

Ācārya Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī El Mestre Perfecte, El Maestro Perfecto, The Perfect Spiritual Master

26 July, 2017
Spanish
Public
Master number
3659
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

Conferència sobre la vida i obra de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, el 13 de Juliol de 2017, a l’Aula Magna de l’edifici Històric de la Universitat de Barcelona, a càrrec de la Dra. Maria Elena Sierra, professora de Llengua i Literatura Sànscrites en la Universitat de Barcelona. Inclou imatges de l’Exposició organitzada juntament amb la Conferència. Els alumnes reciten en sànscrit el Śrī Gurupraṇāmamantra i canten el Śrī Nāmakīrtana, càntic de l’obra titulada Gītāvalī de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, i al final de la Conferència, la cançó Śrī Rūpamañjarīpada de Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, nascut el 6 de febrer de 1874 a Śrī Jagannātha Purī (Orissa, Índia), va ser un eminent mestre espiritual, i autor de més de tres-centes obres, entre les que destaquen les seves traduccions del sànscrit al bengalí del Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanyacaritāmṛta i Śrī Caitanyabhāgavata. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī és considerat una figura decisiva en el curs de la història de la filosofia a l’Índia i també a Occident, especialment, per la seva difusió de la filosofia Gauḍīya. Matemàtic i astrònom durant la seva joventut, va traduir el Sūrya Siddhānta, obra considerada a tota l’Índia com a la base de la matemàtica aplicada a l’astronomia vèdica. El seu llegat no nomes es preserva en l’actualitat, sinó que augmenta, com demostren les recents publicacions i tesis doctorals sobre la seva vida i obra.


Conferencia sobre la vida y obra de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, el 13 de Julio de 2017, en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona, a cargo de la Dra. María Elena Sierra, profesora de Lengua y Literatura Sánscritas en la Universidad de Barcelona. Incluye imágenes de la Exposición organizada junto con la Conferencia. Los alumnos recitan en sánscrito el Śrī Gurupraṇāmamantra y cantan el Śrī Nāmakīrtana, cántico de la obra titulada Gītāvalī de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, y al final de la Conferencia, la canción Śrī Rūpamañjarīpada de Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, nacido el 6 de febrero de 1874 en Śrī Jagannātha Purī (Orissa, Índia), fue un eminente maestro espiritual, y autor de más de trescientas obras, entre las que destacan sus traducciones del sánscrito al bengalí del Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanyacaritāmṛta y Śrī Caitanyabhāgavata. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī es considerado una figura decisiva en el curso de la historia de la filosofía en India y también en Occidente, especialmente por su difusión de la
filosofía Gauḍīya. Matemático y astrónomo durante su juventud, tradujo el Sūrya Siddhānta, obra considerada en toda India como la base de la matemática aplicada a la
astronomía védica. Su legado no solo se preserva, sino que incrementa, como demuestran las recientes publicaciones y tesis doctorales sobre su vida y obra.


Lecture about the life and legacy of Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, the 13th of July of 2017 at the Historic Building of the UB, given by Dr Maria Elena Sierra, Sanskrit Teacher at the University of Barcelona. It includes images of the Exhibition organized for the event. The students recite in Sanskrit Śrī Gurupraṇāmamantra, and chant Śrī Nāmakīrtana, from Gītāvalī of Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, and Śrī Rūpamañjarīpada by Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, was born on the 6th of February of 1874 at Śrī Jagannātha Purī (Orissa, India), was an eminent spiritual master and autor of more than three hundred Works in Sanskrit, Bengali and English. Some of his main contributions were his translations from Sanskrit to Bengali of the Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanyacaritāmṛta and Śrī Caitanyabhāgavata. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī is considered a crucial figure in the course of the
history of philosophy at India and even in the Western world, especially by his spreading of Gauḍīya philosophy. Mathematician and astronomer in his youth, he translated the Sūrya Siddhānta, considered the mathematical basis applied to Vedic astronomy. His legacy not only is preserved, but increases, as shown by the recent publications and Doctoral Thesis presented about his live and thought.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual