Unitat UB- Bullipèdia

Lorem ipsumLa unitat UB-Bullipèdia, ubicada a la primera planta de l’edifici de la Masia del campus de l’Alimentació de Torribera (Santa Coloma de Gramenet), és una unitat acadèmica, de suport i assessorament a l’ampli projecte BulliPedia. Creada arran del conveni de col·laboració signat el dia 23 d’octubre de 2012 entre el rector de la UB, Dídac Ramírez, i Ferran Adrià en nom d'elBulliFoundation. Està coordinada acadèmicament pel professor Abel Mariné, catedràtic emèrit del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia, i per l’investigador Pere Castells, com a persona d'enllaç amb elBulliFoundation. Castells durà a terme la coordinació entre la UB-Bullipèdia, la direcció del campus de l’Alimentació de la UB i l’equip d’experts de la UB i d’altres universitats i institucions que formen part del grup assessor. Els treballs dels membres del consell de la UB-Bullipèdia es complementaran amb la feina dels experts permanents del projecte, dels experts específics ocasionals i d’estudiants d’ensenyaments superiors que col·laboraran en algun dels subprojectes aprovats en la reunió: Història de l'alta cuina occidental, Ciència i cuina, Tècniques aplicades a producte, Organització i gestió, Procés creatiu i Arxiu creatiu de productes.

Què és la Unitat UB-Bullipèdia?

És la unitat creada en el marc del conveni de col.laboració entre la Universitat de Barcelona i Ferran Adrià, en nom de la futura fundació elBulliFoundation, per l’assessorament en l’elaboració del projecte “BulliPedia”.

 

La Unitat UB-Bullipèdia és la unitat acadèmica responsable del continguts de la BulliPedia que gestionarà la redacció dels continguts acadèmics que complementaran la base documental elaborada per l’equip del Taller el Bulli i de la futura fundació elBulliFoundation.

 

La Unitat UB-Bullipèdia estarà ubicada a la planta primera de l’Edifici d’Administració (La Masia) del Campus de l’Alimentació de Torribera impulsat per la UB.

 

La Unitat UB-Bullipèdia estarà coordinada per un professor de la Universitat de Barcelona nomenat pel rector de la Universitat, escoltat el Sr. Ferran Adrià, juntament amb un representant de la fundació elBulliFoundation. La responsabilitat operativa de la unitat recaurà en el director del Campus de l’Alimentació de Torribera.

 

El coordinador de la Unitat UB-Bullipèdia establirà un equip de gestió de continguts format per especialistes de la UB, una secretaria adjunta, i especialistes d’altres universitats i institucions. El conjunt d’especialistes que conformen l’equip de gestió de la Unitat UB-Bullipèdia constituiran, juntament amb les persones d'enllaç amb la fundació elBulliFoundation i el director del Campus de l’Alimentació un consell que haurà de desenvolupar els objectius marcats en el conveni marc.

 

Què és la BulliPedia?

És un projecte promogut des del BulliTaller que conformarà una part dels objectius de la fundació elBulliFoundation i que pretén, utilitzant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, aportar a la societat, en general, i al món culinari especialitzat, en particular, tota la informació de qualitat disponible sobre el fons creatiu relacionada amb la cuina el Bulli, les bases acadèmiques que permetin la seva total comprensió i l’entrada d’altres mons creatius i d’altres aportacions que pugin ser identificades com a novetats de coneixement que incorporin innovació.

Relació entre la Unitat UB-Bullipèdia i la Fundació elBulliFoundation

La màxima responsabilitat del projecte de la BulliPedia recau en Ferran Adrià i el seu equip a través de la fundació elBulliFoundation. La coordinació entre la Unitat UB-Bullipèdia i elBulliFoundatión serà realitzada per Pere Castells, que formarà part de l’equip acadèmic de gestió de la Unitat UB-Bullipèdia.

 

Amb la finalitat d’establir una millor coordinació entre les parts estructurals del projecte, Ferran Adrià realitzarà periòdicament reunions amb el plenari d'especialistes i responsables de la Unitat UB-Bullipèdia.

 

Periòdicament, els membres de la UB responsables del seguiment del conveni i els representants de la fundació elBulliFoundation es reuniran per redactar l’informe de seguiment.

Quins objectius té la Unitat UB-Bullipèdia?

La Unitat UB-Bullipèdia ha de proporcionar el rigor acadèmic als continguts que s’introdueixin en la BulliPedia, ha de validar el mapa conceptual en el que es fonamenta el projecte de BulliPedia i ha de vetllar en tot moment per promoure la participació dels millors especialistes i experts en els àmbit temàtics prioritzats en el projecte i ha de gestionar el coneixement relacionat amb l’alta cuina en base a l’aproximació inicial promoguda des de la informació del BulliRestaurant.

 

Amb la finalitat de complir l’objectiu general, es descriuen altres objectius específics com són: (i) Organitzar la recerca de la informació, especialment en els àmbits de la història de la cuina, el producte, les tècniques i innovacions descrites en el procés d’elaboració; (ii) Mantenir permanentment un equip d’especialistes de reconeguda vàlua que constitueixin un equip de gestió de la recollida i tractament de la informació; (iii) Validar la informació, realitzar l’arxiu de les fonts utilitzades, i canalitzar la integració d’aquesta en el marc de l’apartat de creativitat; (iv) Analitzar periòdicament les entrades de la BulliPedia i establir el control de qualitat des del punt de vista acadèmic; (v) promoure accions de participació entre els millors estudiants universitaris o d’educació superior; (v) mantenir informada a la comunitat especialitzada en gastronomia i cuina de l’evolució dels treballs de construcció del nou edifici de la BulliPedia.

Qui forma la Unitat UB-Bullipèdia i qui la coordina?

La Unitat UB-Bullipèdia està formada per un coordinador acadèmic nomenat pel rector de la UB, escoltat Ferran Adrià, un coordinador d'enllaç amb la fundació elBulliFoundation, un grup d’un màxim de 6 especialistes relacionats amb la Universitat de Barcelona o institucions adscrites, un grup d’un màxim de 6 persones especialistes d’altres universitats o institucions, una secretària adjunta al coordinador acadèmic, i un coordinador operatiu que es responsabilitzarà del compliment del conveni UB – elBulliFoundation, del suport administratiu i tècnic realitzat des de l’administració del campus de l’Alimentació, del desenvolupament del calendari d’activitats i de la interpretació de noves funcions o objectius que en un futur puguin incorporar-se.

Membres de la Unitat UB-Bullipèdia

(Llista completa de Grups de Treball)

  Nom Procedència Àmbit
Coordinador Unitat UB-Bullipèdia (projecte acadèmic) Abel Mariné Font Departament de Nutrició i Bromatologia (Universitat de Barcelona)  
Coordinador Unitat UB-Bullipèdia (enllaç amb elBulliFoundation) Pere Castells Esqué    
Secretària de coordinació acadèmica VACANT    
Grup d’Especialistes de la UB M. Carmen Vidal Carou Departament de Nutrició i Bromatologia Nutrició
Joan Vallès Xirau Departament de Productes Naturals, Botànica Fisiologia Vegetal i Edafologia Botànica
Ramon Estruch Riba Departament de Medicina Medicina
Toni Riera Melis Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Història
Claudi Mans Teixidó Departament d’Enginyeria Química Tecnologia
Maria Abellanet Meia Directora General del Grup CETT Cuina i Turisme
Grup d’especialistes externs Eduard Mata Albert Exdirector Agència de Seguretat Alimentària Seguretat Alimentària
Sergi Casamiglia Blancafort UAB- Grup Nutrició, Maneig i Benestar Animal Veterinària
Antoni Massanés Sánchez Director General de la Fundació Alícia Cuina i cultura alimentària
Ana Troncoso González Departament de Nutrició i Bromatologia (Universidad de Sevilla) Tecnologia i Anàlisi dels Aliments
Lourdes Reig Puig Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (Universitat Politècnica de Catalunya) i directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona Aqüicultura

Grup d’Experts Permanents: La Unitat UB-Bullipèdia invitarà a les personalitats de camps relacionats en el projecte a incorporar-se al mateix com a experts permanents, fet que els permetrà, sense responsabilitats organitzatives, dedicar-se a aportar valor acadèmic a la BulliPedia a través de les seves aportacions. Aquests membres experts disposaran de la corresponent acreditació com a membre GEP.

Grup d’Experts: Amb la finalitat de redactar apartats especialitzats de les entrades a la BulliPedia, s’invitarà ocasionalment a persones expertes, espanyoles o internacionals.

Estudiants Col·laboradors: La Unitat UB-Bullipèdia establirà un marc de col·laboració en les diferents tasques del projecte a través d’estudiants de les diferents especialitats implicades en el projecte.

Els estudiants interessats han d'enviar una carta de petició raonada, dirigida al coordinador del projecte, indicant els estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior relacionats que es cursen, a l'adreça ub-bullipedia@ub.edu, amb indicació del subprojecte al qual preferiblement voldrien participar:

  • Història de l'alta cuina occidental
  • Ciència i cuina
  • Tècniques aplicades a producte
  • Organització i gestió
  • Procés creatiu
  • Arxiu creatiu de productes

pdf de la presentació de la Unitat UB- Bullipèdia

Escoles de cuina participants

 

Secretaria tčcnica de la Unitat UB-Bullipèdia

L’Administració del Campus de l’Alimentació realitzarà la coordinació de la secretaria tècnica de la Unitat UB-Bullipèdia.
Ubicació

Edifici de l’Administració (La Masia), Planta 1a

Coordinador Unitat UB-Bullipèdia

(enllaç amb elBulliFoundation)

Pere Castells Esqué

Coordinador Unitat UB-Bullipèdia (projecte acadèmic)

Abel Mariné Font

Contacte

Tel. 934 020 921
ub-bullipedia@ub.edu

 

 

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte