Participants en les taules rodones

Models i teories de coneixement entorn l’educació al nostre món

Zvi Bekerman
Hebrew University of Jerusalem

És professor d’antropologia de l’educació a l’Escola d’Educació de la Hebrew University of Jerusalem i és investigador de l’Institut de Recerca per a la Pau de Harry S. Truman a la mateixa universitat.
Els seus interessos principals són l'estudi de la identitat cultural, ètnica i nacional, incloent processos d'identitat i negociació durant les trobades interculturals i en contextos formals/informals d'aprenentatge. S'interessa especialment de com es creuen conceptes com la cultura i la identitat amb qüestions de justícia social, educació intercultural i per a la pau i educació ciutadana. A més de publicar diversos documents en diverses revistes acadèmiques, Bekerman és l'editor fundador de la revista arbitrada Diaspora, Indígenes i Educació per a minories: un diari internacional.
Entre els seus llibres més recents: Bekerman, Z., i Zembylas, M. (2017). Llenguatge psicològic en l'educació: desnaturalitzar un règim de veritat, Palgrave Macmillan - Springer; Bekerman, Zvi (2016), La promesa d'una educació bilingüe integrada i multicultural: escoles palestines i àrabs incloses a Israel, Oxford University Press, 2016; Bekerman, Zvi i Michalinos Zembylas (2012), ensenyant les narratives contestades a la identitat, la memòria i la reconciliació en educació per a la pau i més enllà. Londres, Cambridge University Press; i Bekerman, Zvi; Geisen, Thomas (eds.) (2012) Manual internacional sobre migracions, minories i educació Comprendre les diferències culturals i socials en els processos d'aprenentatge. Nova York: Springer. Claire McGlynn, Michalinos Zembylas i Zvi Bekerman (ed.) (2013) Educació integrada en societats conflictives. Palgrave, Mcmillan.

Zvi Bekerman
Hebrew University of Jerusalem
José Luis Medina
Universitat de Barcelona

Coordinador general del Grup de Recerca Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP). Ha estat director del programa de doctorat Educació i Societat de la Universitat de Barcelona. Actualment és el delegat del rector per a la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge en la Universitat de Barcelona.

José Luis Medina
Universitat de Barcelona
Miguel Zapata-Ros
Universidad de Alcalá de Henares

Coordinador i professor d'Especialitat en Ensenyament i Aprenentatge Electrònic (EAE) en la Universidad de Alcalá de Henares. Màster universitari d'Informàtica Pluridisciplinar. Director d'Edició en XARXA. Revista d'Educació a Distància i Docència Universitària. Investigador i membre del Consell Científic de l'Institut Interuniversitari d'Economia Internacional.

Miguel Zapata-Ros
Universidad de Alcalá de Henares
Àlex Egea
Universitat de Barcelona

Professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i pedagog. Imparteix docència en Pedagogia Internacional, Educació per a l'equitat i el desenvolupament sostenible en el grau de Pedagogia. És membre del Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social (GREPPS) de la Universitat de Barcelona, grup que es dedica principalment a la Història de l'Educació i al Pensament Pedagògic sobre una base que s'aproxima als conceptes, idees i discursos educatius amb l'objectiu de repensar l'educació actual des d'una perspectiva històrica, internacional i comparada.
Col·labora amb centres educatius, entitats i administracions públiques en el disseny, implmentación i avaluació de projectes de millora i canvi educatiu.

Àlex Egea
Universitat de Barcelona

Fer recerca en la societat digital, intercultural i glocal

Maria José Rodríguez Comte
Universidad de Salamanca

Catedràtica d'Universitat de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universidad de Salamanca. Directora de l'Institut Universitari de Ciències de l'Educació i coordinadora del Grup de Recerca d'``Avaluació Educativa i Orientació``, dins GRIAL (MIDE, Universidad de Salamanca).
A nivell nacional, ha estat membre de la Comissió de Ciències Socials del Programa VERIFICA de l'ANECA, des de la seva constitució (febrer de 2008) fins a maig de 2012. Ha estat membre del Grup BET (Bologna Expert Team), entre 2010 a 2012. En l'àmbit de recerca, dirigeix el Grup de recerca reconegut d'Avaluació Educativa i Orientació (GE2O), dins de la Unitat d'investigació consolidat de la JCYL (UIC 081) en Interacció i e-Learning (GRIAL) de la Universidad de Salamanca.
Imparteix docència en cursos del Màster i en Doctorat en Investigació i Avaluació Educativa (Universidad de Salamanca, Universidad de Cadiz, Universidad de Córdoba, Universidad Autónoma de Madrid i ha impartit a la Universidad Pontificia de Salamanca), amb 5 quinquennis de docència, amb avaluació ``excel·lent`` en el Programa Docentia de la USAL.

Maria José Rodríguez Comte
Universidad de Salamanca
Maria Teresa Anguera
Universitat de Barcelona

Acadèmica numerària a la Reial Acadèmia de Doctors, i el 2013 ingrés, com membre corresponent, a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Ha estat presidenta de la Comissió Deontològica del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (2006-2010), presidenta de l'Associació Espanyola de Metodologia de les Ciències del Comportament (AEMCCO) (2007-2011), i vicesecretària de l'European Association of Methodology (EAM).

Ha estat secretària de la Facultat de Psicologia, cap d'Estudis de la Titulació de Psicologia, directora del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, responsable de la Secció d'Investigació de l'ICE de la Universitat de Barcelona, vicerectora de Política Científica de la Universitat de Barcelona (novembre 2008 - gener 2010), i vicerectora de Política Docent i Científica de la Universitat de Barcelona (gener 2010 - desembre 2012). Ha estat membre de l'Steering Committee (Doctorate) de l'EUA, i des de gener 2013 ostenta l’encàrrec de funcions del rector per a les relacions de la Universitat de Barcelona amb les Universitats Àrabs membres de AECHE (Arab-European Conference of Higher Education).

Maria Teresa Anguera
Universitat de Barcelona
Cristina Alonso
Universitat de Barcelona

Professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Coordinadora del Grup de Recerca Consolidat ESBRINA -Subjetividades i Entorns Educatius Contemporanis (ESBRINA- 2107 SGR-1248). Coordinadora del Programa de Doctorat Educació i Societat de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Membre de Indaga-t, Grup d'Innovació Docent Consolidat per afavorir la Indagació (Indaga-t - GINDOC-UB / 087), i de REUNI + D, Xarxa Universitària de Recerca i Innovació Educativa. Canvis Socials i Reptes per a l'Educació en l'Era Digital (REUNI + D, EDU2015-68718-REDT). Des de fa 30 anys la seva activitat docent i investigadora se centra en l'estudi dels entorns educatius i els processos d'ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitals.

Cristina Alonso
Universitat de Barcelona
César Coll
Universitat de Barcelona

Doctor en Psicologia de la Universitat de Barcelona i llicenciat en Psicologia de la mateixa casa d'estudis. Catedràtic Psicologia Evolutiva i Educativa a la UB i coordinador general del Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. Alguns dels seus temes d'investigació són la interacció, comunicació i discurs en contextos educatius i aprenentatge i ensenyament virtuals. A més ha participat activament en el disseny de la reforma educativa espanyola promoguda per la LOGSE (1990), especialment pel que fa currículum i als seus aspectes psicopedagògics. Investigador principal del Grup de recerca sobre Interacció i Influència Educativa.

César Coll
Universitat de Barcelona

Tecnologia, crisis socials i polítiques: Reptes per a l’educació i l’aprenentatge

Gilson Schwartz
Universidade de São Paulo

Professor associat, Departament de Cinema, Ràdio i Televisió, Escola de Comunicació i Arts a la Universitat de São Paulo.
És doctor (1993) en ciències econòmiques per la Universitat Estatal de Campinas. Ha desenvolupat activitats postdoctorals com a professor visitant al Centre d'Investigació en Relacions Internacionals (Nupri) a la USP (1997-1999) i a l'Institut d'Estudis Avançats de la USP (1999-2005). Des de 2005 és professor al Departament de Cinema, Ràdio i TV de l'Escola de Comunicacions i Arts (ECA) de la USP. Des de 2015 és membre de l'economia de l'audiovisual. Va ser membre de l'Institut d'Economies en Desenvolupament del Ministeri d'Indústria i Comerç Internacional del Japó i del Projecte Network Culture de la Annenberg School for Communications de la University of Southern California.
Membre del programa de l’any sabàtic de l’IAEA el 2017 amb el projecte ``Mil Clicks: Monetització lúdica, Net City City i interrupcions digitals en la teoria del valor``. L’abast del treball és dur a terme investigacions teòriques, producció audiovisual col·laborativa i desenvolupament de programari. L'estudi seguirà un cas pràctic de monetització creativa, a través de la campanya de mitjans socials Mil Clicks, creada i coordinada per l'investigador en col·laboració amb la Unesco. La implementació de la campanya es va iniciar durant la Global Mil Week (del 2 al 6 de novembre de 2016), activitat vinculada a l'Assemblea General de la Unesco sobre alfabetització mediàtica i alfabetització informacional.

Gilson Schwartz
Universidade de São Paulo
Núria Fuentes
Universitat de Barcelona

Coordinadora del Grup de recerca en intervencions socioeducatives en la infància i la joventut (GRISIJ). Professora del Departament MIDE de la Universitat de Barcelona. És membre de diverses associacions científiques i participa en altres xarxes internacionals com l'APFEL o la Xarxa d'Investigació de Foster Care.
L’interès i l’experiència dels components del grup fa que es configuri un equip interdisciplinari amb una perspectiva teòrica – pràctica que va ajudar en prendre consciència d’aquestes necessitats i iniciar un procés d’investigació de respostes. D’aquesta manera, sorgeix el grup GRISIJ amb l’objectiu principal de crear marcs de referència científica i transformar-los en recursos per a l’acció socioeducativa que ajuden la infantesa en situació de desprotecció.

Núria Fuentes
Universitat de Barcelona
Linda Castañeda
Universidad de Murcia

Professora titular de Tecnologia Educativa del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Múrcia. Llicenciada en Pedagogia per la Universidad de Múrcia i doctora en Tecnologia Educativa per la Universitat dels Illes Balears, la professora Castañeda centra la seva investigació i docència en la implementació i l'impacte de les tecnologies en els models, processos i pràctiques educatives. El seu actual portafoli d'investigació inclou perspectives crítiques sobre la tecnologia educativa, competències per a l'era digital (definició i desenvolupament), desenvolupament professional docent el món digital, pedagogies emergents i entorns personals d'aprenentatge (PLE). Ha participat en nombrosos projectes nacionals i internacionals i ha estat ponent en diversos esdeveniments internacionals de Tecnologia Educativa.

Linda Castañeda
Universidad de Murcia
Carla Fardella
Universidad Andrés Bello

Doctora en Psicologia Social i màster en Investigació en Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acadèmica titular de la Facultat de Ciències Socials i Educació, Universidad Andrés Bello. Ha estudiat les transformacions del treball en diferents sectors del sector públic, especialment en l'àrea de l'educació i en el desenvolupament de metodologies d'investigació qualitatives per a l'estudi de la dimensió subjectiva i quotidiana de la reorganització del treball i la investigació educativa. Va realitzar els seus estudis postdoctorals al voltant de Polítiques d'Educació Superior i reorganització de l'Ofici acadèmic a l'Escola de Psicologia de la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso i actualment dirigeix un Fondecyt, titulat ``El treball científic a Xile: Instruments d'acció pública, pràctiques quotidianes i identitats laborals ``finançat per la Comissió Nacional d'Investigació, Ciència i Tecnologia (CONICYT). A més, és coordinadora del centre de Recerca per a l'Educació Inclusiva i Xarxa estrada (Xarxa Llatinoamericana de Treball Docent).

Carla Fardella
Universidad Andrés Bello

Qüestions al voltant de la recerca sobre gènere a Educació

Triny Donoso
Universitat de Barcelona

Psicòloga, pedagoga i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació. Va fundar i coordina GREDIDona, l’àrea de recerca sobre feminisme i violència de gènere del grup de recerca en Educació Intercultural de la Universitat de Barcelona. Delegada del rector per a la Igualtat de Gènere de la Universitat de Barcelona (2014-2018). Des de llavors ha dirigit multitud de projectes locals, estatals i internacionals sobre la seva línia de recerca. Ha desenvolupat el primer programa de prevenció de violència de gènere encarregat per la Fundació la Caixa, que ha estat aplicat a tot l’estat. Autora d’impacte amb un important nombre de llibres i articles científics. Sensibilitzadora i divulgadora compromesa, té una àmplia presència en mitjans de comunicació, organitzacions cíviques i polítiques.
També ha estat i és una organitzadora incansable de congressos, jornades i seminaris on la transferència del coneixement i la innovació estan sempre presents.

Triny Donoso
Universitat de Barcelona
Sonia Estradé
Universitat de Barcelona

Vicepresidenta de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya (AMIT-Cat). Doctora en Nanociències (2009) per la Universitat de Barcelona. Professora del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la UB des de 2014. Especialista en Espectroscòpia de Pèrdua d’Energia dels Electrons (EELS) i en Microscòpia Electrònica de Transmissió (TEM), desenvolupa la seva tasca investigadora en el grup LENS-MIND del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica. És membre de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB (IN2UB) i de l’Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere. Forma part del grup d’innovació docent e-Lindo, i participa en diverses iniciatives de divulgació de la Microscòpia Electrònica i les Nanociències. Des de 2015 presideix la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Física de la UB.

Sonia Estradé
Universitat de Barcelona
Bárbara Tardón Recio
Consultora experta en violència de gènere

Doctora en estudis interdisciplinaris de gènere i experta en violència de gènere i drets humans.
Representant de la Plataforma CEDAW Ombra (2015-2018).
Una de les autores de l'informe d'Amnistia Internacional ``Ja és hora que em creguis`` sobre la violència sexual a Espanya.
Consultora i assessora en diferents ONG.
Ha participat en nombrosos debats televisius i contribucions periodístiques sobre temes de violència masclista.
En l'actualitat és assessora de la Secretaria d'Estat d'Igualtat.

Bárbara Tardón Recio
Consultora experta en violència de gènere
Mónica Gijón Casares
Universitat de Barcelona

Professora agregada Serra Húnter a la Facultat d'Educació de la UB i educadora social. Imparteix docència en Drets Humans i Teoria de l'Educació en els Graus d'Educació Social i Pedagogia i en el màster Educació en Valors i Ciutadania. És membre del grup de recerca GREM UB, on desenvolupa diferents línies d'investigació sobre educació en valors, aprenentatge servei i dones i inclusió social. Ha treballat com a educadora en projectes d'atenció a dones víctimes de tràfic. Consultora i assessora d'ONGs d'atenció a dones en contextos de prostitució i dones víctimes de tràfic a Espanya i Llatinoamèrica. Actualment desenvolupa al costat d'altres col·legues del GREM la línia Pedagogia del Do i Inclusió Social.

Mónica Gijón Casares
Universitat de Barcelona

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació