DHIGECS

Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials
Presentació: 

Promoure metodologies actives d’aprenentatge, estratègies d’avaluació diverses que contribueixin al canvi en la cultura educativa a l’àmbit de l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials.

La nostra llarga experiència en formació docent ens condueix a definir unes línies d'acció molt específiques que deriven del marc general en el qual grup s'ha consolidat.

De forma concreta les propostes d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys són les següents:

1 Aprofundir en l'estratègia de l'aprenentatge per descobriment fomentant l'aprenentatge autònom de l'alumnat en formació mitjançant la relació amb l'entorn més proper;

2 Creació d'intervencions docents breus en les diverses etapes dels ensenyaments de formació del professorat (infantil, primària i secundària) mitjançant la coordinació de l'equip docent del grup de manera interdisciplinària que ha detectat necessitats específiques.

3 Implementació del sistema d'avaluació com a mecanisme d'aprenentatge conscient, permanent i autònom a partir d'instruments diversos i de continuïtat, com ara el portafoli, l'escala d'apreciació, l'autoavaluació i la coavaluació.

Codi UB: 
GINDO-UB/161
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Prats Cuevas, Joaquim
Membres del grup: 
Elvira Barriga Ubed
Isidora Sáez Rosenkranz
Alba Ambròs Pallarès
Joan Santacana i Mestre
Ilaria Bellatti
Nayra Llonch Molina
Concha Fuentes Moreno
Miquel Albert Tarragona
Sergio Villanueva Baselga
Carlos Aguilar Paredes
Daniel Huertado Torres
Judit Sabido Codina
Tània Martínez Gil
Carolina Martín Piñol
Andrea Granell Querol
Laia Coma Quintana
Enric Font Company
Lucía Jiménez Iglesias
Javier Sanz Aznar