Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La formació dels i les mestres en l’àmbit de l’educació inclusiva és avui una autèntica necessitat i té una presència recent en els seus currículums. Afortunadament la UB ha estat capdavantera, en tot l’Estat, amb l’aprovació d’una assignatura obligatòria, específicament adreçada a l’educació inclusiva, en els currículums de formació del professorat.

La complexitat de les demandes que rep l’escola per atendre a tot l’alumnat, amb independència del les diferències d’origen, cultura, nivell social o de capacitats per a l’aprenentatge entre l’alumnat, és un repte que l’escola està assumint, però pel que cal preparar específicament les noves generacions de mestres.

En funció d’aquesta necessitat, el projecte que presentem té com a principals objectius, en relació amb els i les estudiants:

1. Millorar les competències dels estudiants relatives a la presa de decisions en educació inclusiva, amb la complexitat que comporta la seva aplicació en situacions reals.

2. Desenvolupar les competències lligades al treball entre iguals per a donar resposta a les demandes que avui formula l’educació inclusiva.

3. Estimular la capacitat de reflexió sobre la pràctica com a instrument fonamental en la seva formació continuada com a docent.

I en relació amb el propi equip:

4. Sistematitzar els models docents aplicats (tallers de resolució de casos i tallers d’acció directa) de tal manera que siguin viables en altres contextos i assignatures.

5. Ampliar el nombre de casos o supòsits de  treball per tal de construir un banc de casos.

6. Avaluar l’eficàcia dels models estudiants mitjançant uns indicadors que permetin constatar l’assoliment d’aquells objectius.

Els tres primers fan referència a competències assolides pels i les estudiants com a conseqüència de la innovació docent que s’estudia, mentre que els altres tres fan referència a accions i fites que ha de realitzar l’equip del projecte.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/003
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Puigdellivol Aguade, Ignasi
Participants: 
Gabriela Gómez Zepeda, Teresa Lleixà Arribas, Cristina Petreñas Caballero, Mercedes Ríos Hernández
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Educació, escola i atenció a la diversitat, Educació Física Inclusiva, Teoria i pràctica de l’escola inclusiva, L'Organització del suport a l'escola: el treball cooperatiu i els equips de susport entre mestres