5th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE), Call for Papers

20170208_wipe
Keynote speaker: Luís Cabral, New York University.

Start

February 8, 2017 - 0:00

End

February 9, 2017 - 0:00

Address

Facultat d'Economia i Empresa, Universitat Rovira i Virgili, Reus.   View map

Centre de Recerca en Economia Industrial i Pública (CREIP), creat en 2010, és un centre ubicat al Departament de la Universitat Rovira i Virgili Economia. El CREIP se centra en dues àrees d’anàlisi econòmica: Organització Industrial i Economia Pública, i compta amb un equip de més de trenta investigadors de diverses àrees.

El CREIP acollirà la cinquena edició del PhD Student-Taller sobre Industrial i Economia Pública (WIPE) a Reus (Catalunya, Espanya) els 8-9 de febrer de 2017. WIPE vol ser una trobada acadèmica per a estudiants de doctorat, de màster, investigadors postdoctorals i investigadors sènior perquè puguin intercanviar experiències,  temes d’investigació, projectes en curs i  futures activitats de recerca en Economia Pública i industrial. WIPE inclourà prop de 16 presentacions i sessions plenàries amb un sol orador principal (Luís Cabral, New York University). Els treballs que es presentin hauran d’encaixar en temes d’Economia Pública i industrial, com, entre d’altres, Economia Ambiental, Economia Regional, i  Mercats i Institucions. No hi ha cost per assistir al workshop, però els assistents han de cobrir les seves pròpies despeses de viatge i allotjament.

Comitè Organitzador

Bernd Theilen (CREIP-URV), Ricardo Flores-FIllol (CREIP-URV), and Eulàlia Torner (CREIP’s staff).

Comitè Científic

Ricardo Flores-FIllol (CREIP-URV), José Manuel Giménez-Gómez (CREIP-URV), António Osório (CREIP-URV), Mercedes Teruel (CREIP-URV), Bernd Theilen (CREIP-URV), and Cori Vilella (CREIP-URV).

Procediment de presentació de paper

Els abstracts dels treballs proposats (entre 500 i 1.000 paraules) havien de ser enviats electrònicament en format pdf per correu electrònic a creip@urv.cat abans del 25 de novembre de  2016, juntament amb el nom, afiliació i dades de contacte de l’autor (s).

El termini per a la notificació d’acceptació de resums va ser el 16 desembre 2016. Els treballs complets (aprox. 8.000 paraules) de resums acceptats s’hauran de presentar en format word o pdf abans del 17 de gener de 2017 per ser inclosos en el programa final. La primera pàgina del document ha d’incloure el títol, autors, afiliacions, dades de contacte i un breu resum.

MORE DETAIL

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP