5th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE)

20170208_wipe
Keynote speaker: Luís Cabral, New York University.

Start

February 8, 2017 - 0:00

End

February 9, 2017 - 0:00

Address

Facultat d'Economia i Empresa, Universitat Rovira i Virgili, Reus.   View map

El Centre de Recerca en Economia Industrial i Pública (CREIP), creat en 2010, és un centre ubicat al Departament de la Universitat Rovira i Virgili Economia. El CREIP se centra en dues àrees d’anàlisi econòmica: Organització Industrial i Economia Pública, i compta amb un equip de més de trenta investigadors de diverses àrees.

El CREIP acull la cinquena edició del PhD Student-Taller sobre Industrial i Economia Pública (WIPE) a Reus (Catalunya, Espanya) els 8-9 de febrer de 2017. WIPE vol ser una trobada acadèmica per a estudiants de doctorat, de màster, investigadors postdoctorals i investigadors sènior perquè puguin intercanviar experiències,  temes d’investigació, projectes en curs i  futures activitats de recerca en Economia Pública i industrial. WIPE inclourà prop de 16 presentacions i sessions plenàries amb un sol orador principal (Luís Cabral, New York University). Els treballs que es presentin hauran d’encaixar en temes d’Economia Pública i industrial, com, entre d’altres, Economia Ambiental, Economia Regional, i  Mercats i Institucions. No hi ha cost per assistir al workshop, però els assistents han de cobrir les seves pròpies despeses de viatge i allotjament.

MORE DETAIL

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP