Curs d’Estiu Economia Social i Cooperatives,  1 o 2 crèdits

Economia Social i Cooperatives,  1 o 2 crèdit ECTS Preu: 5 €, Destinataris: Genèric, Més informació: nrodriguez@ub.edu
Pre-inscripció: https://www.ub.edu/ubforms/es/node/2444

Només es pot agafar una opció:

UESCOOP ens demanen que feu la inscripció a través de la seva plataforma per al tema dels àpats i accés al moodle per al tema de la realització de l’activitat per als 2 crèdits, s’ha de fer a través de l’enllaç següent: https://www.ticketic.org/ca/entrades/uescoop

Altres  cursos https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/altra-oferta-formativa