Skip to main content

Lectora 29: hospitalitat i dones de color als Estats Units en la contemporaneïtat

Revista

S'ha publicat el número 29 de Lectora: revista de dones i textualitat. Aquest volum inclou un dossier, editat per Maria Antònia Oliver-Rotger (Universitat Pompeu Fabra), que se centra en la noció d'hospitalitat en les manifestacions literàries i culturals de les dones de color estatunidenques de l'última meitat del segle vint i principis del vint-i-u. Amb el títol Rethinking Hospitality through the Culture, Literature, and Thought of Contemporary US Women of Color, aquest dossier pretén oferir una aproximació a com el feminisme de les dones de color ha anat transformant la noció d'hospitalitat en el panorama sociopolític actual dels Estats Units. Caracteritzat per les seves migracions i deportacions, per la crisi sanitària i la desigualtat social, pels efectes del capitalisme global sobre territoris, famílies i comunitats, i per la restricció dels drets i llibertats civils, aquest context requereix replantejar la construcció cultural de l'hospitalitat des d'una perspectiva feminista interseccional. La secció de miscel·lània versa sobre temes com la noció d'interseccionalitat de Kimberlé Crenshaw, els nous referents femenins en els àlbums il·lustrats actuals, la literatura xilena de la Generació del 50, la correspondència entre la ballarina Tórtola Valencia i Ramón Goy de Silva, i la noció de mímesis de Luce Irigaray. La revista, que inclou com és habitual un apartat de ressenyes, conclou amb una entrevista a Marsha Meskimmon sobre art i feminisme i una presentació del projecte artístic Emérgence de Laurine Rousselet a càrrec de Francesca Maffioli.

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5940