Marca tipogràfica 

Davant de mots marcats tipogràficament, ja sigui amb lletra cursiva, negreta o entre cometes —baixes, altes o simples—, l’article el o la i la preposició de s’apostrofen seguint la norma general, excepte si precedeixen un mot amb valor metalingüístic o exemplificador.

Exemple correcte Amb la crisi s’ha posat en qüestió l’statu quo actual.

Exemple correcte Els procediments bàsics de l’asèpsia garanteixen la puresa dels cultius.

Exemple correcte La directora va qualificar la intervenció d’«extraordinària».


Ara bé, cal tenir en compte que no es fa mai la contracció de preposició i article masculí si aquest forma part de l’expressió escrita en cursiva, en negreta o entre cometes.

Exemple correcte la redacció d’El Temps

Exemple correcte els blocs clàssics d’el saber, el saber fer i el saber ser i estar

Exemple correcte el comissari d’«Els ibers, prínceps d’Occident»
Darrera actualització: 31-3-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Marca tipogràfica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1283> [consulta: 31 març 2023].