Marca tipogràfica 

Davant de mots marcats tipogràficament, ja sigui amb lletra cursiva, negreta o entre cometes —baixes, altes o simples—, l’article singular i la preposició de s’apostrofen segons els criteris generals, excepte que precedeixin un mot amb valor metalingüístic.

Exemple correcte Així doncs, l’observació és el primer estadi de tot procés empíric.

Exemple correcte Els procediments bàsics d’asèpsia garanteixen la puresa dels cultius.

Exemple correcte L’«Art pop» és el capítol 4 de l’obra objecte d’estudi.


Ara bé, cal tenir en compte que no es fa mai la contracció de preposició i article si aquest forma part de l’expressió escrita en cursiva, en negreta o entre cometes.

Exemple correcte la redacció d’El Temps

Exemple correcte el seminari d’«Avaluació de la recerca»

Exemple correcte la citació a l’«Aprenentatge de segones llengües»
Darrera actualització: 30-1-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Marca tipogràfica» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1283> [consulta: 20 abril 2019].