Semivocals 

No s’apostrofa davant de i o u semivocàliques, precedides o no de la consonant hac.

Exemple correcte el iode, el Iemen, el OneDrive

Exemple correcte la hiena, la Iugoslàvia, la UOC

Exemple correcte de iogurt, de Iolanda, de Utah
Darrera actualització: 30-1-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Semivocals» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=3088> [consulta: 27 novembre 2020].