Semivocals 

L’article el o la i la preposició de no s’apostrofen davant de i o u semivocàliques, precedides o no de la consonant hac.

Exemple correcte el iode, el hiat, el OneDrive [wəndrīv]

Exemple correcte la iarda, la hiena, la UOC

Exemple correcte de iogurt, de Iolanda, de Utah
Darrera actualització: 31-3-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Semivocals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3088> [consulta: 20 maig 2022].