Obrim inscripcions de la 23a edició del Màster de Drogodependències de la UB.

La propera edició que s’iniciarà a octubre de 2024, concentrarà les seves classes en divendres matí i tarda.  

 

La intervenció professional en el camp de l’abús i dependència de les drogues requereix uns coneixements i unes habilitats que, a hores d’ara, no estan prou desenvolupats en cap dels estudis de grau existents. Per això, a partir de la càtedra de Psicobiologia de la Universitat de Barcelona, es va crear un postgrau específic sobre aquesta matèria, el Màster en Drogodependències, que va començar a impartir-se el curs 1986-1987. Aquest va ser el primer del seu gènere a l’estat espanyol i també a Europa, “ex aequo” amb el creat el mateix curs a la Universitat de Londres.

Aquest màster sempre s’ha caracteritzat per una àmplia participació de professorat expert en la matèria, provinents tant de la pràctica professional assistencial i preventiva com de diferents professors universitaris que aporten una visió analítica. Alguns dels més de 70 professors i professores que participen en el Màster són: Domingo Comas (Fundación Atenea), Marta Torrens (Hospital del Mar), Miquel Casas (Hospital Vall d’Hebrón), Mireia Ventura (Energy Control – ABD), Xavier Ferrer (Fundació Salut i Comunitat), Joan Colom (Subdirecció General d’Addiccions de Catalunya), Gemma Altell (G360), Fernando Caudevilla (SEMFyC), Ernesto Sierra (Creu Roja), Toni Garín (FSC), Toni Gual (Hospital Clínic), Gregor Burkhart (Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies), Otger Amatller (FSC) i Maria Palacín (UB), entre molts d’altres. Aquest màster també compta amb el suport de la Subdirecció General d’Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

També ha destacat per l’amplitud i varietat de les pràctiques ofertes en una xarxa de centres seleccionats, sota la supervisió de tutors qualificats.

 

El seu programa es diferencia d’altres propostes similars per haver intentat sempre mantenir un bon balanç entre teoria i pràctica, amb una proporció aproximada de quatre hores de pràctica per cada tres de teoria.

Els principals objectius del Màster són:

 • Proporcionar una formació teòrica i pràctica prou àmplia i pluridisciplinar, que faciliti una comprensió integral del fenomen del consum i la dependència de drogues.
 • Qualificar als participants per a l’exercici pràctic de la seva funció professional especialitzada respecte de les drogodependències, en les àrees de tractament, reinserció, prevenció, etc., proporcionant los hi les habilitats necessàries.
 • En relació al punt anterior, facilitar que els propis alumnes puguin analitzar i modificar, si s’escau, les seves actituds, consum i/o dependència de determinades substàncies (p.ex. del tabac).
 • Fer conèixer els dispositius i recursos disponibles per a la intervenció en drogodependències a la nostra comunitat, i orientar per a la seva correcta utilització.
 • Introduir als participants en la recerca aplicada al camp de les drogodependències.
 • Introduir als alumnes en les tècniques de gestió i planificació de serveis i al treball interdisciplinari.
 • Complementar una formació bàsica homogènia per a tots els participants amb un posterior aprofundiment en àrees concretes, en funció de la professió i de les motivacions de cadascú.
 • El Màster té una durada de dos anys acadèmics, que es desenvolupen durant els mesos d’Octubre a Juny, ambdós inclosos

 

Borsa pròpia de treball i alt percentatge d’ocupació laboral un cop acabat el màster.

Dades d’interès :

 • Inici octubre 2024 fins juny 2026.
 • Horari teoria: divendres de 9:30 a 14h i de 15 a 19:30h.
 • Format presencial .
 • 90 crèdits ECTS amb 500h de pràctiques.
 • 40 centres on poder realitzar pràctiques.
 • Més de 600 professionals formats.
 • Reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Preinscriu-te!