Presentacions i formació | ORI-FEE

Presentacions i activitats de formació | Capacitació

Al llarg del curs acadèmic, l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa participa, organitza, realitza i/o acull diverses visites institucionals, reunions de treball i activitats de formació i team-building amb universitats sòcies -i d’altres amb les que es pugui estar explorant diferents vies de cooperació-, així com amb estudiants i personal, local i internacional; així, a més de presentacions informatives i de difusió, també hem pogut anar bolcant la nostra experiència en la gestió de la mobilitat internacional i els processos d’internacionalització a les institucions d’educació superior en altres activitats formatives i de capacitació del personal que hi treballem, i per tal de contribuir així, positivament al seu desenvolupament sostenible, local i globalment; i ajudar així a fer extensius els seus beneficis a tota la comunitat, tant a nivell individual com col·lectiu:

Presentacions informatives i institucionals

ORI-FEE Presentacions temàtiques | Capacitació i formacions inter-institucionals i internacionals

L’ORI i la Facultat organitza diferents activitats formatives orientades principalment al personal de les institucions d’educació superior, com els job-shadowings o les staff-weeks. No obstant això, degut al volum tant alt de peticions que rebem, i a les necessitats de funcionament del servei, malauradament, només podem acomodar algunes d’elles. Us agraïm la comprensió alhora que volem assegurar-vos que ens encantaria poder rebre-us a tot@s a la nostra institució!

En els següents enllaços es pot consultar més informació dirigida al personal d’altres universitats o institucions interessat en realitzar una mobilitat internacional a la Facultat, per motius de formació o docència: