Concordança amb adjectius, determinants i pronoms

Pel que fa a la concordança, quan el substantiu que s’ha de doblar va acompanyat de determinants o adjectius, es recomana fer servir la forma doble només per al substantiu. La concordança de l’adjectiu i determinants es fa amb el substantiu masculí, que en aquest cas s’escriu sempre abans del femení, per evitar frases ambigües o equívoques.

Exemple adequatEl projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o doctoranda europeu.

Exemple inadequatEl projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o una doctoranda europea.

[Es pot entendre que parla, d’una banda, d’un doctorand (europeu o no), i de l’altra, d’una doctoranda europea.]


Exemple adequatel professor o professora afectat per les retallades

Exemple inadequatel professor o la professora afectat o afectada per les retallades

Exemple inadequatel professor afectat o la professora afectada per les retallades


També es fa la concordança únicament en masculí si el substantiu s’ha de substituir per un pronom feble.

Exemple adequatParleu amb el professor o professora per informar-lo del tema del treball.

Exemple inadequatParleu amb el professor o professora per informar-lo o informar-la del tema del treball.

Exemple inadequatParleu amb el professor o professora per informar-lo/-la del tema del treball.
Darrera actualització: 8-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança amb adjectius, determinants i pronoms» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2549> [consulta: 23 maig 2024].
Pujar al principi de la pàgina