La UB comença l’any 2016 amb un nou descens en el consum d’energia i aigua

El consum d’energia i aigua de la UB ha seguit disminuint durant el primer trimestre de l’any 2016 respecte anys anteriors, com a resultat de les actuacions d’optimització de les instal·lacions, d’algunes inversions (com ara la substitució de lluminàries fluorescents per LEDs a l’aulari Josep Carner), i de la participació de la comunitat universitària en un consum més eficient i responsable.

Els consums d’energia i aigua disminueixen el 2015 per cinquè any consecutiu

Evolució dels consums d'energia i aigua (2015)

L’estalvi d’energia i aigua és un dels àmbits als que la universitat ha prestat més atenció els darrers anys en la gestió ambiental. Com a resultat, durant l’any 2015 s’ha mantingut la tendència a la reducció del consum, amb un descens del 2,6% en electricitat, de l’1,8% en gas, i del 4,6% en aigua respecte 2014.

Els consums d’energia i aigua de la UB disminueixen lleugerament el primer semestre de 2015

Evolució dels consums d'energia i aigua durant el primer semestre de 2015

Tot i que les temperatures i les precipitacions no han estat gens favorables durant el primer semestre de 2015, amb un hivern i primavera més secs i càlids respecte la mitjana climàtica de 1971-2000 (consulteu els butlletins climàtics estacionals del Servei Meteorològic de Catalunya d’hivern i primavera), els consums d’energia i aigua de la UB han seguit disminuint molt moderadament en relació a l’any 2014.