els símbols de les unitats

els símbols de les unitatsEl nom complet de les unitats s’escriu en minúscula: metre, gram, ampere, mol, etc. El símbol de les unitats s’escriu en minúscula si prové d’un nom comú (10 kg, 5 km), però en majúscula si procedeix d’un nom propi (de B. Pascal, pascal, Pa; d’I. Newton, newton, N).

N’és una excepció el símbol de litre, que pot ser L i l.

S’escriuen en rodona, no duen marca de plural ni van acompanyats de punt. Ex.: 44 s30 g, 400 lm. Si apareix un punt al costat del símbol de la unitat és perquè tanca l’oració. Ex.: El diccionari defineix caloria com la unitat d’energia equivalent a 4,184 J. Sempre hi ha d’haver un espai entre la xifra i el símbol de la unitat.

Són un cas especial, i s’escriuen sense deixar blanc entre el símbol i la xifra que acompanya, els signes del sistema sexagesimal que representen els graus, els minuts i els segons. Ex.: 32° 28 14.

Podeu ampliar la informació al CUB: L’escriptura dels símbols.

Imatge de portada: 5 km, CC BY-SA Oona Räisänen