Comissió de Professorat

 • Funcions

  Són funcions de la Comissió de Professorat:

  • informar sobre la relació de llocs de treball de professorat de la Universitat,
  • informar sobre els canvis de denominació, l’amortització, la minoració i la redistribució de places de professorat de la Universitat,
  • informar sobre les convocatòries de places vacants,
  • fixar els criteris de distribució i optimització dels recursos docents, les seves característiques, funcionarial o contractual, i els seus nivells, i
  • totes les altres que estableixin l'Estatut de la UB.
 • Membres

  Sra. Laura Sicilia Matas: Doctorat (Fem-la Pública)

  Sr. Isaac Calduch Pérez: Doctorat (Som Universitaris)

Comparteix-ho: