Consell Social

  • Funcions

    El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i l'òrgan de relació de la Universitat amb la societat. D'acord amb la legislació vigent, li correspon, entre altres funcions, supervisar les activitats de caràcter econòmic i el rendiment dels serveis de la Universitat, i promoure la col·laboració de la societat en el finançament d'aquesta.

  • Membre

    1. Sr. Francesc Almendros Viladerrams: Facultat d'Economia i Empresa (Som Universitaris)

Comparteix-ho: