Espais de recerca (ES-REC)

La Facultat ha habilitat uns nous espais de recerca (ES-REC) a l’edifici Ilerdense orientats a acollir personal investigador predoctoral, postdoctoral i contractat per a projectes o grups de recerca. Hi ha també un espai pel personal investigador visitant, i una sala de reunions (equipada per fer videoconferències) d’ús exclusiu pel personal ubicat en aquests despatxos. Aquests espais estan gestionats pel Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals. Si voleu sol·licitar un espai cal que ompliu el següent formulari.

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  31 Projectes de recerca estatals

  29 Tesis llegides el curs 2022-2023

  14 Grups de recerca consolidats