Investigadors visitants

investigadors visitants

Per tal de facilitar la col·laboració investigadora i enfortir les relacions amb altres universitats, cada any la Facultat de Dret acull personal investigador d'altres institucions de recerca. La normativa de la UB, preveu les següents figures:

  • Personal investigador convidat per grups de recerca, departaments o instituts de recerca, sense que sigui necessari cap acord formal entre institucions
  • Personal investigador en formació que està realitzant un doctorat, que no està matriculats a la UB i desenvolupa una estada de recerca en el marc de la seva tesi doctoral

Aquest personal investigador té accés a la Biblioteca i a altres serveis i recursos de la Facultat i de la Universitat. També és convidat a assistir a esdeveniments, conferències i seminaris, i a interactuar amb professorat i alumnat. 

Obligacions de la part convidant

Cal presentar una sol·licitud dirigida a la Direcció del Departament i/o centre d’investigació de la UB on s’incorpori el personal investigador. En aquesta sol·licitud s’haurà d’incloure la motivació de la proposta, un breu currículum (només en el cas de personal investigador convidat), la justificació dels beneficis que la seva estada comporti per a la Universitat, la durada de la col·laboració i la certificació de que aquesta persona està donada d’alta a la Seguretat Social o equivalent.

 

Com accedir als serveis de la UB

En funció de la durada de l’estada, el personal investigador ha de fer els tràmits següents:

Si l’estada és inferior a 5 dies, per accedir als recursos electrònics cal entregar a la Biblioteca de la Facultat de Dret aquest formulari emplenat i signat per l’investigador/a responsable i per la vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals.

Aquest formulari s’ha d’emplenar i fer arribar signat a la Biblioteca de la Facultat al correu de contacte de la persona responsable del CRAI (Yolanda Murua, ymurua@ub.edu) amb un mes d'antelació a l’arribada.

Si l’estada és superior a 5 dies, el personal investigador pot sol·licitar les credencials UB per tal de tenir accés a la Intranet i altres serveis autenticats de la UB.

Es recomana demanar-lo amb un mes d'antelació a l'arribada a Barcelona.

  1. Cal emplenar aquest formulari.
  2. Uns dies abans de la data d'incorporació, l'investigador visitant rebrà un correu amb les credencials del correu UB. 
  3. Un cop obtingudes les credencials, cal enviar un correu a craiusu@ub.edu sol·licitant accés als recursos electrònics. En aquest correu s'ha de fer constar la data inicial i final de l'estada

Podràs accedir als següents serveis:

  1. Consulta i préstec en les biblioteques de la UB
  2. Servei d’esports
  3. Cursos de llengua catalana: Acollida lingüística de mobilitat
  4. Cursos de llengua castellana

 

APP

Amb les credencials UB, el personal investigador podrà accedir a l’app SocUB, on es troben tots els serveis transversals: correu institucional, el compte del CRAI i molta altra informació útil.

 

Contacte

Si tens dubtes sobre alguna d’aquestes qüestions pots contactar amb la Oficina del Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals (vd.dret.recerca@ub.edu)

 

Enllaços d'interès

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  31 Projectes de recerca estatals

  29 Tesis llegides el curs 2022-2023

  14 Grups de recerca consolidats