Investigadors visitants

investigadors visitants

Per tal de facilitar la col·laboració investigadora i enfortir les relacions amb altres universitats, cada any la Facultat de Dret acull investigadors d'altres institucions de recerca. Si vols fer una estada de recerca a la Facultat et garantim l’accés a la nostra Biblioteca i a altres serveis i recursos de la Facultat. També et convidem a assistir a esdeveniments, conferències i seminaris, i a interactuar amb professorat i alumnat.

Requisits

Per a poder fer una estada de recerca, t'ha de convidar un professor de la Facultat de Dret.

Tingues en compte:

 1. Els tràmits administratius que s’han de complir per a que un professor estranger, comunitari o no comunitari, pugui venir a Barcelona. Els pots consultar en aquesta pàgina.
 2. La obligació de contractar una assegurança mèdica i d’accidents que inclogui la cobertura de repatriació. L’assegurança ha de cobrir tot el període de l’estada a la UB. La UB no es fa càrrec de les despeses en cas d’accident i repatriació.

Accés als serveis de la UB

En funció de la durada de la teva estada has de fer els tràmits següents:

Si l’estada és igual o inferior a un mes, per accedir als recursos electrònics has d'aportar a la Biblioteca de la Facultat de Dret aquest formulari emplenat i signat pel professor convidant i per la Vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals.

Si l’estada és superior a un mes, pots demanar un identificador per a personal extern, que facilita l'accés als recursos electrònics de la Biblioteca des de qualsevol ordinador. Et recomanem demanar-lo amb un mes d'antelació a l'arribada a Barcelona.

 1. Cal emplenar aquest formulari i remetre’l escanejat a pau@ub.edu.
 2. Un cop obtingudes les credencials has d'enviar un correu a craiusu@ub.edu sol·licitant accés als recursos electrònics.

També pots obtenir un carnet que t’acrediti com a investigador visitant. Per a obtenir-lo has d'emplenar aquest formulari. Et recomanem demanar-lo amb un mes d’antelació a l’arribada a Barcelona. Aquest carnet et permetrà accedir als serveis següents:

 1. Consulta i préstec en les biblioteques de la UB
 2. Servei d’esports
 3. Cursos de llengua catalana: Acollida lingüística de mobilitat
 4. Cursos de llengua castellana

Contacte

Si tens dubtes sobre alguna d’aquestes qüestions pots contactar amb la Oficina del Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals (vd.dret.recerca@ub.edu)

Enllaços d'interès

 

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  21 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca

Publicacions destacades en revistes

  Publicacions destacades en revistes
  Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987)

  Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)

  Cesáreo R. Aguilera de Prat

Publicacions destacades en llibres

  Publicacions destacades en llibres
  LET'S GOVERN TOGETHER The Formation of a Coalition Government

  Jordi Matas Dalmases

  Publicacions destacades en llibres
  El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos transnacionales y transdisciplinarios de la gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

  Coordinadors: Juli Ponce Solé, Oscar Capdeferro Villagrasa, Wellington Migliari

  Publicacions destacades en llibres
  La descoberta del dret romà a l'Occident medieval // The discovery of roman law in the medieval west

  Max Turull Rubinat

  Publicacions destacades en llibres
  Derecho electoral español

  Miguel Pérez-Moneo, Esther Pano Puey, María Garrote de Marcos

  2019

  Publicacions destacades en llibres
  Establecimiento permanente en la era Post-Beps

  Angelina Bauzá Martínez

  2019