Investigadors visitants

investigadors visitants

Per tal de facilitar la col·laboració investigadora i enfortir les relacions amb altres universitats, cada any la Facultat de Dret acull investigadors d'altres institucions de recerca. Si vols fer una estada de recerca a la Facultat et garantim l’accés a la nostra Biblioteca i a altres serveis i recursos de la Facultat. També et convidem a assistir a esdeveniments, conferències i seminaris, i a interactuar amb professorat i alumnat.

Requisits

Per a poder fer una estada de recerca, t'ha de convidar un professor de la Facultat de Dret.

Tingues en compte:

  1. Els tràmits administratius que s’han de complir per a que un professor estranger, comunitari o no comunitari, pugui venir a Barcelona. Els pots consultar en aquesta pàgina.
  2. La obligació de contractar una assegurança mèdica i d’accidents que inclogui la cobertura de repatriació. L’assegurança ha de cobrir tot el període de l’estada a la UB. La UB no es fa càrrec de les despeses en cas d’accident i repatriació.

Accés als serveis de la UB

En funció de la durada de la teva estada has de fer els tràmits següents:

Si l’estada és igual o inferior a un mes, per accedir als recursos electrònics has d'aportar a la Biblioteca de la Facultat de Dret aquest formulari emplenat i signat pel professor convidant i per la Vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals.

Si l’estada és superior a un mes, pots demanar un identificador per a personal extern, que facilita l'accés als recursos electrònics de la Biblioteca des de qualsevol ordinador. Et recomanem demanar-lo amb un mes d'antelació a l'arribada a Barcelona.

  1. Cal emplenar aquest formulari i remetre’l escanejat a pau@ub.edu.
  2. Un cop obtingudes les credencials has d'enviar un correu a craiusu@ub.edu sol·licitant accés als recursos electrònics.

També pots obtenir un carnet que t’acrediti com a investigador visitant. Per a obtenir-lo has d'emplenar aquest formulari. Et recomanem demanar-lo amb un mes d’antelació a l’arribada a Barcelona. Aquest carnet et permetrà accedir als serveis següents:

  1. Consulta i préstec en les biblioteques de la UB
  2. Servei d’esports
  3. Cursos de llengua catalana: Acollida lingüística de mobilitat
  4. Cursos de llengua castellana

Contacte

Si tens dubtes sobre alguna d’aquestes qüestions pots contactar amb la Oficina del Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals (vd.dret.recerca@ub.edu)

Enllaços d'interès

 

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  21 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca