Recerca

La Universitat de Barcelona és líder en recerca universitària a l’Estat espanyol. La Facultat de Dret hi aporta una recerca de qualitat i prestigi a través del treball del personal docent i investigador de la Facultat, que conforma els diferents grups de recerca, i amb la participació d’aquest personal en nombrosos projectes de recerca competitius d'àmbit estatal i internacional. La Facultat de Dret també disposa de quatre observatoris i d’un institut de recerca.

La Facultat té uns serveis propis de suport a la recerca i organitza al llarg de l’any nombroses activitats sobre metodologia, avaluació i difusió de la recerca, com ara conferències, tallers o seminaris, que imparteixen investigadors de la Facultat i investigadors convidats d’altres universitats i centres de recerca nacionals i internacionals.

Grups de recerca

La recerca a la Facultat de Dret s’estructura bàsicament a partir dels grups de recerca, tot i que també es duu a terme de manera individual. Els grups de recerca estan formats per personal investigador amb interessos comuns, una trajectòria conjunta estable i una estratègia conjunta per tal de desenvolupar una activitat científica, generar coneixement en la seva àrea d’especialització i produir una sèrie de resultats de recerca.

Actualment a la Facultat de Dret hi ha quinze grups de recerca consolidats reconeguts per la Generalitat de Catalunya (2017-2019).

Projectes de recerca

Els grups de recerca, i en alguns casos els investigadors individualment, desenvolupen les línies de recerca participant en nombrosos projectes de recerca d’abast autonòmic, estatal, europeu i internacional.

Actualment, els investigadors de la Facultat de Dret participen en quatre projectes europeus i coordinen quinze projectes de recerca estatals i dues xarxes temàtiques, a més de vuit projectes de recerca autonòmics.

Doctorat

El Programa de doctorat de Dret i Ciència Política té com a objectiu principal la formació avançada d’investigadors en els diferents àmbits del dret i de la ciència política. El programa preveu també un conjunt d’activitats de formació que han de dur a terme els estudiants que, d'acord amb els requisits d’accés als estudis de doctorat, es considera que necessiten una formació complementària per fer adequadament una tesi en l’àmbit del dret o de la ciència política.

Comparteix-ho:

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  38 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca consolidats