Càtedres Jean Monnet

  Càtedres Jean Monnet
  Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu

  La finalitat de la Càtedra sobre Dret Privat Europeu és promoure la docència, la investigació i la divulgació del dret privat europeu, tant a la Universitat de Barcelona com a d’altres universitats, ja sigui de manera presencial com també aprofitant els recursos multimèdia. Fonamentalment, vol contribuir a l’avaluació dels problemes relacionats amb l'evolució del dret privat europeu i a millorar la comprensió de l’acquis communautaire i el seu impacte en els drets nacionals. L’objectiu final és fer palesa la importància del dret privat per a la consecució d'un mercat únic europeu i per a la  millora dels drets dels ciutadans.

  Esther Arroyo Amayuelas (Titular de la Càtedra); Miriam Anderson; Lidia Arnau Raventós; Laura Huici Sancho; Mònica Navarro-Michel

  Pàgina web

Càtedres UNESCO

  Càtedres UNESCO
  Càtedra UNESCO de Bioètica

  La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, atorgada el 2007, emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinar, laica i flexible. Es recolza en l'experiència adquirida per l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona en els camps d'investigació, formació i transferència de coneixement als països en desenvolupament mitjançant el treball en Xarxes.

  Maria Casado Gonzalez (Titular de la Càtedra)

  Pàgina web

Xarxes d'Excel·lència

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  31 Projectes de recerca estatals

  29 Tesis llegides el curs 2022-2023

  14 Grups de recerca consolidats