Càtedres Jean Monnet

  Càtedres Jean Monnet
  Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu

  La finalitat de la Càtedra sobre Dret Privat Europeu és promoure la docència, la investigació i la divulgació del dret privat europeu, tant a la Universitat de Barcelona com a d’altres universitats, ja sigui de manera presencial com també aprofitant els recursos multimèdia. Fonamentalment, vol contribuir a l’avaluació dels problemes relacionats amb l'evolució del dret privat europeu i a millorar la comprensió de l’acquis communautaire i el seu impacte en els drets nacionals. L’objectiu final és fer palesa la importància del dret privat per a la consecució d'un mercat únic europeu i per a la  millora dels drets dels ciutadans.

  Esther Arroyo Amayuelas (Titular de la Càtedra); Miriam Anderson; Lidia Arnau Raventós; Laura Huici Sancho; Mònica Navarro-Michel

  Pàgina web

Càtedres UNESCO

  Càtedres UNESCO
  Càtedra UNESCO de Bioètica

  La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, atorgada el 2007, emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinar, laica i flexible. Es recolza en l'experiència adquirida per l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona en els camps d'investigació, formació i transferència de coneixement als països en desenvolupament mitjançant el treball en Xarxes.

  Maria Casado Gonzalez (Titular de la Càtedra)

  Pàgina web

Xarxes d'Excel·lència

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  21 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca

Publicacions destacades en revistes

  Publicacions destacades en revistes
  Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987)

  Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)

  Cesáreo R. Aguilera de Prat

Publicacions destacades en llibres

  Publicacions destacades en llibres
  LET'S GOVERN TOGETHER The Formation of a Coalition Government

  Jordi Matas Dalmases

  Publicacions destacades en llibres
  El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos transnacionales y transdisciplinarios de la gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

  Coordinadors: Juli Ponce Solé, Oscar Capdeferro Villagrasa, Wellington Migliari

  Publicacions destacades en llibres
  La descoberta del dret romà a l'Occident medieval // The discovery of roman law in the medieval west

  Max Turull Rubinat

  Publicacions destacades en llibres
  Derecho electoral español

  Miguel Pérez-Moneo, Esther Pano Puey, María Garrote de Marcos

  2019

  Publicacions destacades en llibres
  Establecimiento permanente en la era Post-Beps

  Angelina Bauzá Martínez

  2019