Recursos d'interès

  Sol·licitud, execució i justificació de projectes de recerca
  Codi d'integritat en la recerca de la UB

  El Codi dʼintegritat en la recerca de la UB incorpora apartats específics per donar compliment als nous requisits en lʼàmbit de la recerca, principalment impulsats pel Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca  elaborat per la Federació Europea dʼAcadèmies de Ciències i Humanitats (ALLEA) i que la Comissió Europea reconeix com a model de referència per a les institucions europees. Aquest Codi estableix els protocols per gestionar els casos de frau, pràctiques inacceptables o conductes indegudes.

  Sol·licitud, execució i justificació de projectes de recerca
  CRAI

  El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ofereix diversos serveis als investigadors de la Universitat de Barcelona. Visita la seva pàgina de suport als investigadors.

  També pots consultar a la pàgina del CRAI les novetats bibliogràfiques de la biblioteca de la Facultat de Dret.

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  31 Projectes de recerca estatals

  29 Tesis llegides el curs 2022-2023

  14 Grups de recerca consolidats